موقعيت‌ شغلي‌ رشته های جغرافیایی در ايران

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

موقعيت‌ شغلي‌ رشته های جغرافیایی در ايران??

فارغ‌التحصيلان گرايش
?"‌ آب‌ و هواشناسي- اقلیم شناسی
/کلیماتولوژی/‌"
 مي‌توانند در سازمان‌ هواشناسي‌، وزارت‌ نيرو، وزارت‌ جهاد كشاورزي‌، سازمان‌ حفاظت‌ از محيط‌ زيست‌، شهرداري‌ها، ستاد حوادث‌ غيرمترقبه‌ وزارت‌ كشور و مراكز نظامي‌ مشغول‌ به‌ كار شوند.
 دانشجويان‌ گرايش‌
?" ژئومورفولوژي"‌
نيز مي‌توانند در وزارت‌ جهاد كشاورزي‌ مشغول‌ به‌ كار گردند. مؤسسه‌ تحقيقات‌ آبخيزداري‌ جهاد كشاورزي‌ نيز كه‌ لايه‌هاي‌ سطحي‌ زمين‌ را براي‌ كنترل‌ فرسايش‌ مطالعه‌ مي‌كند، مركز مناسبي‌ براي‌ جذب‌ فارغ‌التحصيلان‌ اين‌ رشته‌ است‌ و در نهايت‌ بايد به‌ سازمان‌ زمين‌شناسي‌ به‌ عنوان‌ يكي‌ ديگر از مراكز اشتغال‌ فارغ‌التحصيلان‌ اين‌ رشته‌ اشاره‌ نمود.

فارغ‌التحصيلان
?"‌ كارتوگرافي"
‌ نيز مي‌توانند در مراكز متعددي‌ مانند سازمان‌ نقشه‌برداري‌ كشور، سازمان‌ جغرافياي‌ نيروهاي‌ مسلح‌ و وزارتخانه‌هاي‌ نيرو و معادن‌ مشغول‌ به‌ كار شوند.
فارغ‌التحصيلان‌
?"جغرافياي‌ انساني"
‌ مي‌توانند به‌ عنوان‌ محقق‌ در سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌، بنياد مسكن‌ انقلاب‌ اسلامي‌، بنياد مستضعفان‌ و جانبازان‌، سازمان‌ جغرافيايي‌ نيروهاي‌ مسلح‌، سازمان‌ محيط‌ زيست‌، شهرداري‌ها و وزارتخانه‌هاي‌ آموزش‌ و پرورش‌، مسكن‌ و شهرسازي‌، كشور، جهاد كشاورزي‌، معادن‌ و فلزات‌، دفاع‌ و نفت‌ مشغول‌ به‌ كار شوند و در بخش‌ بازاريابي‌ كارخانجات‌ كشور فعاليت‌ كنند. همچنين‌ در حال‌ حاضر در اكثر كشورهاي‌ جهان‌ ، افرادي‌ كه‌ در صنعت‌ توريسم‌ كار مي‌كنند، فارغ‌التحصيل‌ جغرافياي‌ شهري‌ هستند. چون‌ بخش‌ مهمي‌ از دروس‌ جغرافياي‌ شهري‌ در زمينه‌ توريسم‌ است. استانداري‌ها و شهرداري‌ها نيز از مراكز اصلي‌ فعاليت‌ فارغ‌التحصيل‌ جغرافياي‌ شهري‌ مي‌باشد.

?"جغرافياي‌ نظامي"
‌ نيز در مقطع‌ ليسانس‌ يك‌ رشته‌ كاربردي‌ است‌. به‌ همين‌ دليل‌ فارغ‌التحصيلان‌ اين‌ رشته‌ به راحتي‌ جذب‌ سازمان‌هاي‌ نظامي‌، انتظامي‌ و سياسي‌ مي‌شوند‌ و در مراكزي‌ مانند ستادهاي‌ تخصصي‌ و عمومي‌ و مراكز مطالعات‌ جغرافيايي‌ نيروهاي‌ مسلح‌ و دفتر مطالعات‌ منطقه‌اي‌ وزارت‌ امور خارجه‌ فعاليت‌ مي‌كنند.
رشته های دیگه:
جغرافیای پزشکی- جغرافیا و دفاع مقدس- گردشگری- آمایش سرزمین- سنجش از دور RS و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و ...

مطالب مرتبط


 

Web Analytics