مشحصات اقلیم شناسی بندر بوشهر ، جزیره کیش و كپر

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مشحصات بندر بوشهر ، جزیره کیش و كپر

بندر بوشهر:

1)در كنار ساحل خليح فارس و از بنادر مهم كشور است.

2)بافت شهري بسيار متراكم و عرض كوچه ها كمتر از شهرهايي مثل يزد و كرمان است.

3) در بعضي از قسمت ها عرض كوچه از حداكثر 1 الي 1/5 متر تجاور نمي كند.

4)نسبت ارتفاع ديوارها به عرض حدودا 1 به 10 ، از اين نظر مقام اول را در بين كليه ي كشورهاي ايران دارد.

5)بافت شهر و كوچه هاي طويل غالبا رو به دريا هستند.

6)وجود ساختمان هاي مرتفع(ارتفاع برخي بيش از 15 متر) در مجاورت كوچه هاي باريك سبب ايجاد سايه ي دايم و كاهش دما مي شود.

7)خانه ها داراي حياط مركزي هستند.

8)به دليل بالا بودن سطح آبهاي زير زميني و رطوبت بسيار زياد هوا زيرزمين ندارند و ساختمان ها از طبقه ي همكف شروع مي شوند . اين طبقه مخصوص امور خدماتي وانبار است زيرا حياط خانه ها كوچك و ارتفاع ديوارها زياد است در نتيجه دسترسي مستفيم به نور آفتاب نيست و هميشه در سايه و نم دار هستند.

اغلب كف و ديوارهاي ان رطوبت زمين را بالا كشيده و نمناك هستند.

رطوبت سنگين هوا نيز در سطح حياط و جود دارد و چون حياط از 4طرف محصور است اين رطوبت تهويه نمي شود.

و هم چنين به دليل محرميت در طبقه ي همكف پنجره نمي گذارند در نتيجه تهويه به سختي صورت مي گيرد.

همه ي اين عوامل سبب مي شود كه اهميت طبقهي همكف كمتر باشد و محل نگهداري مايحتاج خانواده ويا تجارتخانه ي مرد خانه بوده . آشپزخانه و آب انبار هم در اين طبقه قرار داشته است.

9)بافت قديم اين بندر در حال تخريب و نابودي است.

جزيره ي كيش:

1)جزيره ي كيش با 90 كيلومتر مربع مساحت واقع در آبهاي خليج فارس و بخشي از استان ساحلي هرمزگان محسوب مي شود.

2)در سال 1931 باستان شناسان دانشگاه آكسفورد در سمت شمالي جزيره 2 كاخ سلطنتي متعلق به دوره ي ساسانيان و تعدادي خانه ي مسكوني در سمت شرقي آنها پيدا كردند.

اين كاخ ها با خشت خام ساخته شده اند و درون آنها مجسمه هاي نيم تنه ي شاهپور دوم ساساني و در خانه هاي مسكوني، سكه هاي رومي متعلق به قرون 4 و 5و 6 كشف شده است.

3)يكي از دلايل اهميت اين جزيره وجود چاه هاي آب شيرين است ، به همين دليل هميشه داراي جمعيت و اهميت تجاري و سياسي است.

4)معدل باران ساليانه 150/7(82% زمستان، 10% پاييز و بقيه تابستان و بهار)

متوسط دماي سالينه 25/7

5)تا سال 1350 در اين جزيره 4روستاي سفين، سه جم، ديهو و باغو وجود داشته است و كيش ماشه بندر آن بوده است.

در همين سال رژيم گذشته اهالي را را به سفين جديد واقه در ساحل شمالي جزيره انتقال داد و آنجا خانه هاي مسكوني و بازار نيزاحداث كرد.

خانه هاي قدمي بوميان جزيره خانه هاي خشتي با حياط مركزي بوده است، يك نمونه ي زيبا خانه ي شيخ در سمت ساحلي شرق جزيره قرار دارد.

خانه هاي جديد روستاييان با بتون آرمه با رويه سيمان تگرگي و به رنگ كاهگل است.

در اين خانه ها حياط به سمت خليج است و اتاق ها در سمت جنوبي حياط قرار دارد.

ايوان هاي عريض رو به دريا و تبعيت از فرم ها و رنگ هاي سنتي منطقه باعث شده ساختمان ها در عين استحكام از لحاظ اقليمي و بومي نيز با شرايط منطقه سازگاري داشته باشد.

در اين روستا دو مسجد وجود دارد يكي براي اهل سنت و ديگري براي اهل شيعه!

6)يكي از جزاير نزديك كيش جزيره ي هندو رابي است با 31 كيلومتر مربع مساحتو آب و هوايش به مانند كيش است اما از لحاظ آباداني عقب مانده است. مشكل عمده كمبود آب در منطقه است ، اهالي محبورند از 2 چاه آب نيمه شور و 2آب انبار موجود در جزيره كه به وسيله ي آب باران پر مي شود، استفاده كنند.

7)ساير جزاير مهم خليج فارس خارك و لاوان هستند كه در صادرات نفت نقش عمده اي دارند، ساكنينش اغلب كاركنان شركت نفت و تعدادي بومي عرب زبان است.

8)جزاير مهم ديگر قشم و هرمز هستند.

هرمز جزيره اي سرشار از تجمل و لذت در عين فقر است.

9) خليج فارس گاهواره ي تمدن بشري است.

يكجا نشيني و شهر نشيني و هم چنين ساختار حكومت سياسي براي اولين بار در بين النهرين يعني در فاصله ي بين 2 رود دجله و فرات كه به اين خليج مي ريزند شروع شده است.

اولين دولت هاي مقتدر جهان: كلده، سومر،بابل، فنيقي ها، امپراطوري هاي بعدي در اين جليخ كشتيراني كرده اند.

اوايل قرن 16 پاي پرتغالي ها به خليج رسيد و 1 قرن بر جزيره و امور بازرگاني تسلط داشتند.

نقاط استراتژيك: بازرگاني، صيد مرواريد، ذخاير عظيم نفت

نقاط منفي: كم آبي و عقب ماندگي كه سبب مهاجرت مي شود.

كپر:

1)افراد تنگ دست در كنار هورها و مناطقي كه ني رشد مي كند ، هم چنين در مجاورت نخلستان ها در خانه هاي حصيري كه به نام كپر معروف است زندگي مي كنند.

2)مصالح مورد استفاده در اين كپرها ني هاي روييده شده در كنار آبگيرها و يا برگ درختنان خرما است.

3)اسكلت كپر را درسته هاي بلند ني و يا شاخه هاي وسط برگ خرما كه به هم گره زده اند و به نام گصب خوانده مي شوند و قطر آن حدود 10 الي 15 سانتيمتر است، تشكيل مي دهد.

هر دسته گصب را به فاصله ي 1متر و اگر قطر گصب ها كم باشد به فاصله ي 50 سانتيمتراز هم در 2طرف بنا به داخل خاك به صورت همودي فرو مي كنند.

4)طول گصب ها جدود 3 الي 4متر است. سپس قسمت فوقاني هر دو گصب كه مقابل هم هستند را به هم گره مي زنند.

5)ابعاد كپرها غالبه به طول 5متر و عرض 3متر است.بدين طريق چندين جفت گصب كه از بالا بهم گره زده شده اندبه صورت قوس نيم دايره در مي آيند.

در مرحله ي بعد با گصب هاي افقي ، گصب هاي عمودي را به هم متصل مي كنند.

جهت پوشش اسكلت از بردي كه قسمت نازكتر ني است استفاده مي كنند و روكش نهايي از حصير بافته شده از ني و يا برگ در خت خرما به نام بوريا مي باشد.

6)كف اتاق، خاك كوبيده شده است كه گاهي روي آن يك لايه كاهگل مي كشند و با بوريا فرش مي كنند.

7)تنها بازشوي كپر از يكي از دو انتهاي آن است كه براي رفت و آمد است.

8)نور و تهويه از لابلاي ني ها صورت مي گيرد.

9)كپر از لحاظ اقليمي بسيار مناسب است : حرارت را در خودخيره نمي كند، در زير آن سايه است در عين حال تهويه به راحتي انجام مي شود، در مقابل بالا آمدن آب هورها و يا سيلاب، ني بهتر از ديوار گلي و يا خستي عمل مي كند(زيار آب باعث سست شدن و تخريب تدريجي ديوار گلي و خشتي مي شود و تا مدتها رطوبتش باقي مي ماند ولي ديوار حصيري داراي انعطاف پذيري(ميرايي) خوبيست و از ديوار خشتي و گلي سبك تر است.

10)مصالح ديوار حصيري ني هالي خودرو و يا برگ هاي خشك شده ي خرماست(هزينه ي اضافي ندارد.)

11)نوعي ديگر از ساختمان هاي حصيري داراي اسكلت چوبي و با بردي و حصير پوشش مي دهند.

12)نوع ديگر لهر نام دارد، اسكلت آن تنه ي درخت خرما و پوشش ديوارها و بام از برگ درخت خرما تشكيل شده است ، مثلا در هرمزگان و بوشهر.

13)كپر در كنار ماندابها و نخلستان ها هم احداث ميشه اما بيشتر تو نخلستان هاي وسيع و كنار هورهاي بزرگ ساخته شده است.

مطالب مرتبط


 

شیپ فایل استان بوشهر
شیپ فایل استان بوشهرشیپ فایل استان بوشهر را می توانید در اینجا مشاهده نمایید این فایل شامل موارد ذیل می باشد: * شیپ فایل گسل ها * شیپ فایل ژئومورفولوژی * شیپ فایل شهرها * شیپ فایل بخش ها * شیپ فایل روستاها
توضیحات بیشتر
قیمت : 7000 تومان
میزان تخفیف : 2000 تومان
مبلغ قابل پرداخت : 5000 تومان

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خبرنامه

آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید تا از آخرین اخبار تارنمای روستا شهر مطلع شوید.

تماس با ما

اطلاعات تماس تیم مدیریت تارنمای روستاشهر

  • شماره تماس : 09125518462

 

 

روستا شهر به روایت آمار

کاربران
42
مطالب
402
نمایش تعداد مطالب
737518
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی موضوعات اقلیم شناسی مشحصات اقلیم شناسی بندر بوشهر ، جزیره کیش و كپر
Web Analytics