استراتژي هاي رشد هوشمند شهری

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 


رشد هوشمند با توجه به حوزه هاي عمل تفاوتی که دارد مجموعه اي از استراتژي ها و راهکارهاي بلندمدت را در راستاي تحقق اهداف خود در دستور کار قرار می دهد.

عمده این استراتژي ها را با توجه به حوزه هاي عمل رشد هوشمند می توان شش بخش تقسیم کند:

1- استراتژي هاي حمل و نقل:
- توسعه حمل و نقل محور مبتنی بر نزدیکی محلات و مراکز جمعیتی به استگاه هاي حمل و نقل عمومی
- طراحی و تامین مسیرهاي پیاده و حرکت دوچرخه
- آرام کردن جریان ترافیک
- تغییر شیوه هاي متداول منطقه بندي و جدایگزینی عملکردي
- ایجاد دامنه اي از سیستم هاي حمل و نقل که در آن انواع گزینه هاي حمل و نقل جهت بهبود وضعیت حرکت مردم با کمترین هزینه تأمین شده است.
- طراحی و تامین انواع پارکینگ هاي عمومی

2- استراتژي هاي بخش طراحی:
- طراحی و تامین خیابان ها و مسیرهاي پیاده
- طراحی خطوط دوچرخه و مسیرهاي پیاده
- طراحی چشم انداز هاي شهري
- توجه به مکان و شیوه طراحی ساختمان
- تامین فضاهاي عمومی
- طراحی و تامین پارکینگ ها

3- استراتژي هاي توسعه:
- هدایت توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی
- توسعه با کاربري هاي مختلط
- توسعه فشرده شهري
- حفظ خطوط مرزهاي شهري(اراضی گرین فیلد (
- توسعه درونی شهر
- ایجاد انواع پارك هاي شهري ، محله اي و مسیرهاي(Green ways)
- تغییر رویکردهاي منطقه بندي و جدایگزینی عملکردي
- توسعه مجدد در اراضی براون فیلد
- انتقال مزایاي حاصل از توسعه به انواع طبقات اجتماعی ) جلوگیري از انحصار این مزایا در
طبقاتی محدود(

4- استراتژي هاي حفاظت از فضاهاي طبیعی و باز:
- حفاظت از تالاب ها
- ایجاد انواع پارك هاي شهري ، محله اي و مسیرهاي سبز(Green ways)
- بهره مندي از مزایاي حفاظت محیط زیست
- تغییر شیوه هاي متداول منطقه بندي و جدایگزینی عملکردي
- انتقال مزایاي حاصل از توسعه به همه گروه هاي اجتماعی
- توافق با مالکان در واگذاري اراضی معوض به آنها براي تملک زمین براي خدمات عمومی
- حفاظت از اراضی کشاورزي اطراف شهرها
- حفظ شیب طبیعی معابر
- مدیریت آبخیزداري و حفاظت از منابع آبی
- زهکشی آب هاي بلا استفاده سطحی و تصفیه آن ها
- مدیریت و حفاظت از آب هاي زیر زمینی
- حفاظت از جنگل ها
- مدیریت و کنترل آلودگی هاي صوتی
- حفظ تنوع زیستی و انواع گونه هاي مسکن

5- استراتژي هاي خلق فضاهاي عمومی:
- ایجاد انواع پارك هاي شهري ، محله اي و مسیرهاي سبز(Green ways)
- تغییر شیوه هاي متداول منطقه بندي و جدایگزینی عملکردي
- جنگلداري شهري و محوطه سازي به صورت فضاهاي سبز ) ایجاد جنگل هاي شهري(
- طراحی انواع چشم اندازها
- بهره مندي از مزایاي حفاظت محیط زیست

6- استراتژي هاي محلات شهري
- ایجاد دامنه اي از انواع پارك هاي شهري ؛ محله اي و مسیرهاي(Green ways)
- تغییر شیوه هاي متداول منطقه بندي و جدایگزینی عملکردي
- توسعه مجدد در اراضی براون فیلد
- جنگلداري شهري و محوطه سازي به صورت فضاهاي سبز
- طراحی انواع چشم اندازهاي شهري
- تامین و طراحی پارکینگ در محلات
- اجراي توافقنامه هاي منطقه اي

منبع:

smart growth strategies, cited from: www.smartgrowthgateway.org. 2010

 

 

Chanal

 

مطالب مرتبط


 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خبرنامه

آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید تا از آخرین اخبار تارنمای روستا شهر مطلع شوید.

تماس با ما

اطلاعات تماس تیم مدیریت تارنمای روستاشهر

  • شماره تماس : 09125518462

 

 

روستا شهر به روایت آمار

کاربران
42
مطالب
402
نمایش تعداد مطالب
737537
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی موضوعات برنامه ریزی شهری استراتژي هاي رشد هوشمند شهری
Web Analytics