سیر تحول و تکامل بازآفرینی شهری و سیاست های بهسازی و نوسازی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

در بررسی سیر تکاملی بازآفرینی شهری نگاهی به بیش از یک قرن تجربه تئوری بهسازی و باز آفرینی شهری از بعد از انقلاب صنعتی تا اوایل قرن حاضر ، ضروری به نظر میرسد . این مطالعه بیانگر مراحل متفاوت با اندکی هم پوشانی این دوره های تاریخی است . هر کدام از این دوره ها با هدف مرمت و بهسازی و نوسازی بافت های قدیمی شهری بیانگر سطوح مختلفی از مداخله ، دگرگونی در مفهوم و محتوی و وارد شدن جنبه ها و عرصه های جدید در مقوله مرمت شهری ا

 

سیر تحول و تکامل بازآفرینی شهری و سیاست های بهسازی و نوسازی
در بررسی سیر تکاملی بازآفرینی شهری نگاهی به بیش از یک قرن تجربه تئوری بهسازی و باز آفرینی شهری از بعد از انقلاب صنعتی تا اوایل قرن حاضر ، ضروری به نظر میرسد . این مطالعه بیانگر مراحل متفاوت با اندکی هم پوشانی این دوره های تاریخی است . هر کدام از این دوره ها با هدف مرمت و بهسازی و نوسازی بافت های قدیمی شهری بیانگر سطوح مختلفی از مداخله ، دگرگونی در مفهوم و محتوی و وارد شدن جنبه ها و عرصه های جدید در مقوله مرمت شهری است :
1-  قرن نوزدهم و پیامدهای انقلاب صنعتی
2-  حفاظت و توسعه در نیمه اول قرن بیستم
3-  دهه 1950 رویکرد بازسازی شهری
4-  دهه 1960 ، مرمت شهری با رویکرد باز زنده سازی ( تجدید حیات شهری )
5-  دهه 1970 ، مرمت شهری با نگرش نوسازی شهری
6-  دهه 1980 ، مرمت شهری با نگرش توسعه مجدد یا بازآفرینی اقتصاد مدار
7-  دهه 1990 ، نگاه بازآفرینی شهری
8-  هزاره سوم ، مرمت شهری با رویکرد نوزایی ( رنسانس ) شهری
" بازآفرینی " رویکرد متاخر " مرمت و بهسازی "
در ایجاد تعریف کاربردی از باز آفرینی شهری ، شناخت و بررسی روابط میان ویژگی های کالبدی و واکنش های اجتماعی ؛ ضرورت جا به جایی کالبدی برخی عناصر شهری مهم ؛ اهمیت بهبود وضعیت اقتصادی به عنوان پایه و اساس رفاه زندگی شهری و کیفیت آن ؛ ضرورت استفاده بهینه از زمین های شهری و ممانعت از توسعه بی رویه شهرها ؛ و اهمیت شناسایی بازتاب سیاست های شهری انجمن های اجتماعی غالب و نیروهای سیاسی و موضوع جدیدی به نام " توسعه پایدار " باید مورد بررسی و شناخت قرار گیرند . بنابراین باز آفرینی شهری عبارتست از : دید جامع و یکپارچه و مجموعه اقداماتی که به حل مسائل شهری منجر شود . به طوری که بهبود دائمی در شرایط اقتصادی ، کالبدی ، اجتماعی و زیست محیطی ناحیه (منطقه) ای که دست خوش تغییر شده ، را فراهم می کند .
باز آفرینی را می توان اصلی ترین رویکرد (( مرمت و بهسازی و نوسازی شهری )) در دوران معاصرتلقی نمود . این رویکرد با توجه به ابعاد و اصول باز آفرینی شهری و به گواه رویدادهای سال های اخیر ، چند راهبرد اصلی را در دستور کار خود داشته است .
"بازآفرینی شهری فرآیندی است که به خلق فضاهای شهری جدید با حفظ ویژگی های اصلی فضایی (کالبدی و فعالیتی) منجر میگردد.  بازآفرینی شهری ، عبارت است از دید جامع و یکپارچه و مجموعه اقداماتی که به حل مسائل شهری بینجامد به طوریکه بهبود دائمی در شرایط اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و زیست محیطی بافتی که دستخوش تغییر شده را به وجود آورد"
 
بازآفرینی شهری، سیاست توسعه جامع و یکپارچه در عرصه های مختلف شهر به منظور افزایش بهره وری اقتصادی و اجتماعی با هدف ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است. توجه توامان به ابعاد اقتصادی، فرهنگی-اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی شهر در یک ساختار هم پیوند و یکپارچه از اصول این سیاست بشمار می
رود.  

راهبرد های بازآفرینی شهری
1-  فرهنگ ابزاری در " بازافرینی" (بازآفرینی فرهنگ محور)
2-  مباحث زیست محیطی و کالبدی در " بازآفرینی "
3-  صنعت زدایی فرصتی برای بازآفرینی شهری
4-  خدماتی شدن ، تجدید ساختار کارکردی و باز آفرینی شهری
5-  توسعه از درون ، " بازآفرینی " و Brownfield
6-  نگرش مشارکتی و تعاملی شرط اساسی " بازآفرینی"
اصول و فرآیند بازآفرینی شهری
بازآفرینی شهری شامل ابعاد اجتماعی ، اقتصادی و زیست محیطی در مقیاس های شهری ، منطقه ای و ملی و مشتمل بر اصول زیر می باشد :
-  تغییر و تحولات اقتصادی
-  تغییر و تحولات اجتماعی
-  حکمروایی
-  تغییر و تحولات کالبدی
-  کیفیت محیط زیست و توسعه پایدار
اصول یک برنامه ء بازآفرینی موثر و کارآمد در قرن 21
-  شکل جامع تری از راهبرد و عمل ؛
-  تاکید بیشتر بر رویکردهای یکپارچه ؛ دگرگونی کالبدی همراه با بهبود وضعیت اقتصادی ، کالبدی ، اجتماعی و زیست محیطی یک ناحیه در کنار دو هدف اصلی کارآمدی اقتصادی و عدالت اجتماعی ؛
-  مشارکت چند بخشی با تاکید بر نقش جوامع محلی ؛
-  معرفی مجدد یک چشم انداز راهبردی دراز مدت ،
-  قبول این احتمال که برنامه های اجرایی اولیه باید هم سو با تغییر شرایط اقتصادی ، اجتماعی ، زیست محیطی و مدیریتی ، جرح و تعدیل یابند ؛
-  قبول منحصر به فرد بودن مکان ، چارچوب های سازمانی و فضایی برای بازآفرینی هم در طی زمان و هم به لحاظ مکانی تفاوت می کند ؛
-  تعادل و موازنه میان سرمایه گذاری دولتی خصوصی و داوطلبانه ؛
-  معرفی ایده جامع تری از پایداری زیست محیطی .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خبرنامه

آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید تا از آخرین اخبار تارنمای روستا شهر مطلع شوید.

تماس با ما

اطلاعات تماس تیم مدیریت تارنمای روستاشهر

  • شماره تماس : 09125518462

 

 

روستا شهر به روایت آمار

کاربران
42
مطالب
402
نمایش تعداد مطالب
696998
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی موضوعات برنامه ریزی شهری سیر تحول و تکامل بازآفرینی شهری و سیاست های بهسازی و نوسازی
Web Analytics