سیر تحول و تکامل بازآفرینی شهری و سیاست های بهسازی و نوسازی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

در بررسی سیر تکاملی بازآفرینی شهری نگاهی به بیش از یک قرن تجربه تئوری بهسازی و باز آفرینی شهری از بعد از انقلاب صنعتی تا اوایل قرن حاضر ، ضروری به نظر میرسد . این مطالعه بیانگر مراحل متفاوت با اندکی هم پوشانی این دوره های تاریخی است . هر کدام از این دوره ها با هدف مرمت و بهسازی و نوسازی بافت های قدیمی شهری بیانگر سطوح مختلفی از مداخله ، دگرگونی در مفهوم و محتوی و وارد شدن جنبه ها و عرصه های جدید در مقوله مرمت شهری ا

 

سیر تحول و تکامل بازآفرینی شهری و سیاست های بهسازی و نوسازی
در بررسی سیر تکاملی بازآفرینی شهری نگاهی به بیش از یک قرن تجربه تئوری بهسازی و باز آفرینی شهری از بعد از انقلاب صنعتی تا اوایل قرن حاضر ، ضروری به نظر میرسد . این مطالعه بیانگر مراحل متفاوت با اندکی هم پوشانی این دوره های تاریخی است . هر کدام از این دوره ها با هدف مرمت و بهسازی و نوسازی بافت های قدیمی شهری بیانگر سطوح مختلفی از مداخله ، دگرگونی در مفهوم و محتوی و وارد شدن جنبه ها و عرصه های جدید در مقوله مرمت شهری است :
1-  قرن نوزدهم و پیامدهای انقلاب صنعتی
2-  حفاظت و توسعه در نیمه اول قرن بیستم
3-  دهه 1950 رویکرد بازسازی شهری
4-  دهه 1960 ، مرمت شهری با رویکرد باز زنده سازی ( تجدید حیات شهری )
5-  دهه 1970 ، مرمت شهری با نگرش نوسازی شهری
6-  دهه 1980 ، مرمت شهری با نگرش توسعه مجدد یا بازآفرینی اقتصاد مدار
7-  دهه 1990 ، نگاه بازآفرینی شهری
8-  هزاره سوم ، مرمت شهری با رویکرد نوزایی ( رنسانس ) شهری
" بازآفرینی " رویکرد متاخر " مرمت و بهسازی "
در ایجاد تعریف کاربردی از باز آفرینی شهری ، شناخت و بررسی روابط میان ویژگی های کالبدی و واکنش های اجتماعی ؛ ضرورت جا به جایی کالبدی برخی عناصر شهری مهم ؛ اهمیت بهبود وضعیت اقتصادی به عنوان پایه و اساس رفاه زندگی شهری و کیفیت آن ؛ ضرورت استفاده بهینه از زمین های شهری و ممانعت از توسعه بی رویه شهرها ؛ و اهمیت شناسایی بازتاب سیاست های شهری انجمن های اجتماعی غالب و نیروهای سیاسی و موضوع جدیدی به نام " توسعه پایدار " باید مورد بررسی و شناخت قرار گیرند . بنابراین باز آفرینی شهری عبارتست از : دید جامع و یکپارچه و مجموعه اقداماتی که به حل مسائل شهری منجر شود . به طوری که بهبود دائمی در شرایط اقتصادی ، کالبدی ، اجتماعی و زیست محیطی ناحیه (منطقه) ای که دست خوش تغییر شده ، را فراهم می کند .
باز آفرینی را می توان اصلی ترین رویکرد (( مرمت و بهسازی و نوسازی شهری )) در دوران معاصرتلقی نمود . این رویکرد با توجه به ابعاد و اصول باز آفرینی شهری و به گواه رویدادهای سال های اخیر ، چند راهبرد اصلی را در دستور کار خود داشته است .
"بازآفرینی شهری فرآیندی است که به خلق فضاهای شهری جدید با حفظ ویژگی های اصلی فضایی (کالبدی و فعالیتی) منجر میگردد.  بازآفرینی شهری ، عبارت است از دید جامع و یکپارچه و مجموعه اقداماتی که به حل مسائل شهری بینجامد به طوریکه بهبود دائمی در شرایط اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و زیست محیطی بافتی که دستخوش تغییر شده را به وجود آورد"
 
بازآفرینی شهری، سیاست توسعه جامع و یکپارچه در عرصه های مختلف شهر به منظور افزایش بهره وری اقتصادی و اجتماعی با هدف ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است. توجه توامان به ابعاد اقتصادی، فرهنگی-اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی شهر در یک ساختار هم پیوند و یکپارچه از اصول این سیاست بشمار می
رود.  

راهبرد های بازآفرینی شهری
1-  فرهنگ ابزاری در " بازافرینی" (بازآفرینی فرهنگ محور)
2-  مباحث زیست محیطی و کالبدی در " بازآفرینی "
3-  صنعت زدایی فرصتی برای بازآفرینی شهری
4-  خدماتی شدن ، تجدید ساختار کارکردی و باز آفرینی شهری
5-  توسعه از درون ، " بازآفرینی " و Brownfield
6-  نگرش مشارکتی و تعاملی شرط اساسی " بازآفرینی"
اصول و فرآیند بازآفرینی شهری
بازآفرینی شهری شامل ابعاد اجتماعی ، اقتصادی و زیست محیطی در مقیاس های شهری ، منطقه ای و ملی و مشتمل بر اصول زیر می باشد :
-  تغییر و تحولات اقتصادی
-  تغییر و تحولات اجتماعی
-  حکمروایی
-  تغییر و تحولات کالبدی
-  کیفیت محیط زیست و توسعه پایدار
اصول یک برنامه ء بازآفرینی موثر و کارآمد در قرن 21
-  شکل جامع تری از راهبرد و عمل ؛
-  تاکید بیشتر بر رویکردهای یکپارچه ؛ دگرگونی کالبدی همراه با بهبود وضعیت اقتصادی ، کالبدی ، اجتماعی و زیست محیطی یک ناحیه در کنار دو هدف اصلی کارآمدی اقتصادی و عدالت اجتماعی ؛
-  مشارکت چند بخشی با تاکید بر نقش جوامع محلی ؛
-  معرفی مجدد یک چشم انداز راهبردی دراز مدت ،
-  قبول این احتمال که برنامه های اجرایی اولیه باید هم سو با تغییر شرایط اقتصادی ، اجتماعی ، زیست محیطی و مدیریتی ، جرح و تعدیل یابند ؛
-  قبول منحصر به فرد بودن مکان ، چارچوب های سازمانی و فضایی برای بازآفرینی هم در طی زمان و هم به لحاظ مکانی تفاوت می کند ؛
-  تعادل و موازنه میان سرمایه گذاری دولتی خصوصی و داوطلبانه ؛
-  معرفی ایده جامع تری از پایداری زیست محیطی .

خبرنامه

آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید تا از آخرین اخبار تارنمای روستا شهر مطلع شوید.

تماس با ما

اطلاعات تماس تیم مدیریت تارنمای روستاشهر

  • شماره تماس : 09125518462

 

 

روستا شهر به روایت آمار

کاربران
42
مطالب
402
نمایش تعداد مطالب
626933
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی موضوعات برنامه ریزی شهری سیر تحول و تکامل بازآفرینی شهری و سیاست های بهسازی و نوسازی
Web Analytics