تحلیل سهم بخشی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

یک روش تحلیل اطلاعاتی است که تأثیرات تفاوت­های مکانی بر رشد (نظیر تعداد شاغلین، ارزش افزوده، درآمد­ها و...) را که در سطح ملی عمل می­کنند

یک روش تحلیل اطلاعاتی است که تأثیرات تفاوت­های مکانی بر رشد (نظیر تعداد شاغلین، ارزش افزوده، درآمد­ها و...) را که در سطح ملی عمل می­کنند را مشخص کرده و سهم اشتغال مناطق و یا سهم تعداد کارگاه­ها در یک صنعت خاص را که به صورت تدریجی و آرام یا سریع در کشور در حال تغییر هستند، را متمایز می­نماید. ولی با توجه به محدودیت­های این روش دارد، نسبت به ضریب مکانی، عمومیت استفاده­ی کمتری دارد.

این روش بر اساس این پیش فرض که رشد اقتصاد منطقه­ای به وسیله ترکیب اثر سه جزء: رشد ملی، رشد در ساختار آن صنعت و رشد دیگر عامل­های محلی ترسیم شده استmodel.formol. به قانون ریاضی این تجزیه به شرح معادله­ی ذیل خواهد بود.

که ZP تغیر در سهم شاخص منتخب؛ ZN تغیر ملی در سهم شاخص منتخب؛ ZO تغیر در سهم ساختار بخش صنعتی در شاخص منتخب و ZR تغیر منطقه­ای در سهم شاخص منتخب می­باشد. تغیر در ارزش شاخص در بیش از دو دوره و نه ضرورتاً دو سال متوالی مقایسه می­شود. فاصله زمانی سه تا پنج سال توصیه می­شود؛ و برای این منظور معادله­های ذیل به کار می­روند:

که مجموع متوسط اعضای شاغلین در در سطح اقتصاد ملی در سال t؛ مجموع متوسط شاغلین در سطح اقتصاد ملی در t-n سال؛ مجموع تعداد شاغلین در صنعت i در کل کشور در سال t؛ متوسط شاغلین در صنعت i در کل کشور در t-n سال؛ متوسط تعداد شاغلین در صنعت i در منطقه در سال t؛ متوسط تعداد شاغلین در صنعت i در منطقه در t-n سال و n دوره زمانی مورد مطالعه می­باشد(معرفی و همکاران، 138:1391).

روش تحلیل ترکیب سهم، می تواند ترکیب بخش های اقتصادی منطقه، مقایسه ترکیب آن با بخش های اقتصادی سایر مناطق و یا سطح ملی، تغییرات در ترکیب بخش ها و اثرات تبعی آن و اینکه چه تغییراتی به نفع منطقه و یا مضر است، بررسی می کند.

این روش، بیان توصیفی و تحلیلی از تغییرات اشتغال منطقه ای را در یک دوره زمانی معین ارائه می دهد و در این پژوهش برای مشخص کردن و ارائه تصویر کلی از نقش منطقه مورد بررسی در دو سطح استانی و ملی از آن استفاده شده است. محاسبه تغییرات اشتغال منطقه ای در یک دوره زمانی مشخص از طریق فرمول ذیل انجام می شود:

R=N+M+S

R= کل تغییرات در اشتغال منطقه ای

N= تغییرات در اشتغال بر اثر رشد ملی

M= تغییرات در اشتغال بر اثر ترکیب بخش ها

S= تغییرات در اشتغال بر اثر سهم منطقه (زبردست،10:1380)

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خبرنامه

آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید تا از آخرین اخبار تارنمای روستا شهر مطلع شوید.

تماس با ما

اطلاعات تماس تیم مدیریت تارنمای روستاشهر

  • شماره تماس : 09125518462

 

 

روستا شهر به روایت آمار

کاربران
42
مطالب
402
نمایش تعداد مطالب
700457
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی آموزش مدل تحلیل سهم بخشی
Web Analytics