معرفی کتاب

کتاب توسعه محلی و منطقه ای از منظر رویکرد نهادی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

کتاب توسعه محلی و منطقه ای از منظر رویکرد نهادی، خدرفرجی راد و غلامرضا کاظمیان، انتشارات جهاد دانشگاهی، سال 1391

کتاب به دنبال کنکاش در مورد توسعه محلی و منطقه ای از دیدگاه نهادی است: دلایل شکست رویکردها و سیاست های مرسوم و سنتی توسعه محلی و منطقه ای از دیدگاه نهادی چیست؟ رویکرد نهادی چیست و چه ابعادی از توسعه محلی و منطقه ای را پوشش می دهد؟ نهادها تا چه اندازه می توانند در توسعه محلی و منطقه ای نقش داشته باشند؟ مسیرهای اثرگذاری نهادها بر توسعه محلی و منطقه ای کدامند؟ منطقه و توسعه محلی و منطقه ای از دیدگاه نهادی به چه معناست؟ اینها سوالاتی هستند که کتاب به دنبال پاسخگویی به آنهاست. ساختار کتاب در 9 فصل به گونه ای تنظیم شده است که بتواند چارچوب جامعی را برای پاسخ به سوالات فوق ارائه کند؛

فصل اول: سرآغاز

نهاد و نهادگرایی: رویکردی جدید به توسعه

طبقه بندی نهادها

نهادها و توسعه محلی و منطقه ای: نگاهی جغرافیایی

فصل دوم: تحولات رویکردهای توسعه محلی و منطقه ای

تحولات برنامه ریزی و توسعه منطقه ای

رویکرد نئوکلاسیک

رویکردهای برگرفته از تئوری های کینزی

تئوری های ساختاری و تغییر موقتی

ابداع، دانش و یادگیری

تئوری رشد درونزا

تئوری اقتصادهای جغرافیایی

مزیت های رقابتی و خوشه ها

توسعه پایدار

نهادگرایی

پساتوسعه گرایی

فصل سوم: نهادگرایی در توسعه محلی و منطقه ای

پیش زمینه های ظهور نهاد گرایی در توسعه محلی و منطقه ای

تشریح رویکرد نهادی در توسعه محلی و منطقه ای

توسعه محلی و منطقه ای از دیدگاه رویکرد نهادی

فصل چهارم: مفاهیم پایه نهادگرایی در توسعه محلی و منطقه ای

یادگیری

رهبری

دانش

شبکه ها

خوشه ها

اقتصاد اجتماعی و کارآفرینی

سرمایه اجتماعی

ابداع و نوآوری

سرمایه انسانی

رقابت پذیری

توسعه درون زا

محیط و ترتیبات نهادی

فصل پنجم: ظرفیت نهادی و توسعه محلی و منطقه ای

بحثی در مورد ظرفیت: تعاریف و رویکردها

ظرفیت نهادی محلی و منطقه ای: مفاهیم و شاخص ها

ظرفیت نهادی و توسعه پایدار محلی و منطقه ای

فصل ششم: حکمروایی منطقه ای: بستر نقش آفرینی نهادها

حکمروایی چیست؟

ذی نفعان حکمروایی چه کسانی هستند؟

حکمروایی منطقه ای به مثابه مجرای اثرگذاری نهادها بر توسعه پایدار محلی و منطقه ای

فصل هفتم: نهادها، عوامل نهادی و وریه ای شدن توسعه پایدار منطقه ای

توسعه پایدار

رویه ای شدن توسعه پایدار

نهادها، عوامل نهادی و رویه ای شدن توسعه پایدار منطقه ای

فصل هشتم: تحولات توسعه منطقه ای ایران از منظر رویکرد نهادی

تحولات برنامه ریزی و توسعه منطقه ای در ایران بر حسب ابعاد و عناصر رویکرد نهادی

نقد نگرش های پنجگانه سیاست گذاری توسعه محلی و منطقه ای در ایران از منظر ابعاد و عناصر نهادی

نتیجه گیری

فصل نهم: رابطه ظرفیت نهادی و توسعه پایدار منطقه ای(مطالعه ای تجربی از شهرستان های ایران)

شهرستان های مورد مطالعه و عوامل نهادی آن ها

روش شناسی تحقیق

متغیرهای تحقیق

الگوی نظری رابطه ظرفیت نهادی و توسعه پایدار منطقه ای

نتایج کمی و کیفی مرتبط با ظرفیت نهادی(متغیر مستقل)

نتایج کمی و کیفی مرتبط با رویه ای شدن توسعه پایدار (متغیر وابسته)

نتایج استنباطی

الگوی تجربی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خبرنامه

آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید تا از آخرین اخبار تارنمای روستا شهر مطلع شوید.

تماس با ما

اطلاعات تماس تیم مدیریت تارنمای روستاشهر

  • شماره تماس : 09125518462

 

 

روستا شهر به روایت آمار

کاربران
42
مطالب
402
نمایش تعداد مطالب
737528
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی معرفی کتاب کتاب توسعه محلی و منطقه ای از منظر رویکرد نهادی
Web Analytics