جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 • منابع کنکور دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری 1396

  منابع کنکور دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری 1396 را در قسمت ذیل دانلود کنید


  منابع کنکور دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری 1396 را به صورت اختصاصی در این قسمت تهیه کنید، برای تهیه دیگر گرایش های جغرافیا می توانید به قسمت های مربوطه مراجعه نمایید.

  همچنین نظرات و پیشنهادهای خود را نسبت به منابع پیشنهادی را با ما در میان بگذارید:

  منابع نهایی شد

  روش تحقیق در جغرافیا

  )1 روش تحقیق نظری در علوم اجتماعي، ال. بیکر ترز، )ترجمه و اقتباس دکتر هوشنگ نایبي(، پیام نور
  )2 مقدمهای بر روش تحقیق در علوم انساني، دکتر محمدرضا حافظ نیا، سمت
  )3 روشهای تحقیق در روانشناسي و علوم تربیتي، دکتر علي دلاور، نشر ویرایش
  )4 پژوهش میداني در جغرافیا )روش تحقیق عملي(، دکتر بهلول علیجاني، پیام نور
  )5 سوالات کنکور سالهای گذشته دکتری )روش تحقیق در جغرافیا( و کارشناسي ارشد )روش تحقیق علوم اجتماعي، آمار و
  روش تحقیق روان شناسي و روش تحقیق و فناوری های جغرافیایي مجموعه علوم جغرافیایي (

  جغرافیای شهری

  )1 دیدگاههای نو در جغرافیای شهری، دکتر حسین شکوئي، سمت
  )2 جغرافیا و شهرشناسي، دکتر یدالله فرید، دانشگاه تبریز
  )3 پویایي نظام شهری ایران، دکتر اصغر نظریان، مبتکران
  )4 برنامه ریزی شهرهای جدید، دکتر کرامت الله زیاری، سمت
  )5 پویش شهرنشیني و مباني نظام شهری، دکتر ناصر عظیمي، نیکا
  )6 مقاله بررسي مفاهیم و شاخصهای نظریه شهر جهاني ، دکتر پور احمد و همکاران، نشریه باغ نظر، شماره 16

  7) جهانی شدن و شهر، جان رنه شورت، یونگ-هیون کیم، احمد پوراحمد )مترجم(، شایان رستمی )مترجم(، جهاد دانشگاهی
  8) خلاصه مباحث اساسي کارشناسي ارشد جغرافیای شهری ماهان
  9) سوالات کنکور سالهای گذشته دکتری )جغرافیای شهری پیشرفته( و کارشناسي ارشد )سوالات جغرافیای شهری پیشرفته
  فراگیر پیام نور، جغرافیای شهری، برنامه ریزی شهری، تاریخ شهر و شهرسازی(

  نظریه ها و دیدگاه های توسعه شهری

  1) نظریه های شهر و پیرامون، پاپلی یزدی و حسین صفری سناجردی، سمت
  2) برنامه ریزی شهرهای جدید، کرامت اله زیاری، سمت
  3) فرایند برنامه ریزی شهری در ایران، رهنمایی و شاه حسینی، سمت
  )4 خلاصه مباحث اساسي فلسفه جغرافیا ماهان
  )5 سؤالات کنکور سالهای گذشته دکتری )مکتبها و نظریههای جغرافیا( و کارشناسي ارشد )فلسفه جغرافیا، مکتبهای جغرافیایي
  فراگیر پیام نور(

  6) اندیشه های نو در برنامه ریزی شهری، مظفر صرافی ، جمیله توکلی نیا و حسن محمدیان مصمم، نشر قدیانی

  تگنیک ها و مدل های برنامه ریزی شهری

  1)   مکتب ها، نظریه ها و مدلهای برنامه و برنامه ریزی منطقه ای، دکتر زیاری

  2) مبانی و تکنیک های برنامه ریزی شهری، کرامت الله زیاری، حافظ مهدنژاد، فریاد پرهیز؛ ناشر: دانشگاه بین المللی چابهار - 29 فروردین، 1389

  3) کاربرد مدل در جغرافیا با تاکید بر برنامهریزی شهری، میرنجف موسوی؛ حسن حکمت نیا، نشر علم نوین

   

   برای زبان و استعداد تحصیلی منابع سالهای پیش را می توانید مطالعه کنید

   توجه: این منابع پیشنهادی بوده و صرفا بر اساس تجارب و اطلاعات اساتید ودوستان شرکت کننده در کنکورهای سالهای پیش می باشد.

   

   توجه: منابع دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری و پاسخ نامه های کاملا تشریحی سال 1397-1398 را در این قسمت دانلود نمایید.

  مطالب مرتبط


   

خبرنامه

آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید تا از آخرین اخبار تارنمای روستا شهر مطلع شوید.

تماس با ما

اطلاعات تماس تیم مدیریت تارنمای روستاشهر

 • شماره تماس : 09125518462

 

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی
Web Analytics