اکوسیتی چیست؟

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ساکنان شهرهای اکولوژیک زندگی‌ایی با کیفیت خوب از طریق حداقل استفاده از منابع طبیعی دارند. آنها از طریق موارد ذیل این کار را انجام می‌دهند:

اکوسیتی چیست؟

ساکنان شهرهای اکولوژیک زندگی‌ایی با کیفیت خوب از طریق حداقل استفاده از منابع طبیعی دارند. آنها از طریق موارد ذیل این کار را انجام می‌دهند:

 • استفاده از مواد و انرژی‌های محلی، هوا و جریان آب (نور خورشید، باد و باران) به بهترین وجه آن.
 • گسترش اکوسیستم‌های طبیعی به مناطق شهری، برای میزبانی حیات ‌وحش محلی و به منظور افزایش تجربه فضاهای عمومی شهری.
 • استفاده از پوشش گیاهی برای کنترل آب و هوای یک منطقه شهری- برای ایجاد ثبات در درجه حرارت و رطوبت.
 • افزایش زندگی اجتماعی و روابط بین مردم، با ایجاد محیط‌های اجتماعی شاد.
 • حمایت از فرهنگ نوآورانه که مردم را قادر می‌سازد خلاقیت بالقوه خود را رشد و توسعه دهند، و استفاده از فن‌آوری‌های جدید برای بهبود کیفیت زندگی.
اکو شهر

اکو شهر

شکل شهری

از دیدگاه شهرهای اکولوژیک ریچارد رجیستر (Richard Register)، شهرهای پراکنده و با تراکم کم به شبکه‌هایی از سکونتگاه‌های شهری با تراکم بالا، متوسط و اندازه محدود، تبدیل می شوند که از طریق فضای سبز، از یکدیگر جدا می شوند و اکثر مردم فاصله محل زندگی تا محل کار خود را پیاده یا با دوچرخه طی می کنند.

تنوع زیستی

اکوسیتی ها با کریدورهای زیستگاه طبیعی پوشیده شده‌اند که تنوع زیستی پرورش یافته و دسترسی ساکنان به طبیعت برای تفریح و سرگرمی را فراهم می سازد.

حمل و نقل

مواد غذایی و سایر محصولات یک اکوشهر عمدتاً از درون مرزهای خود و یا از مناطق مجاور، به منظور کاهش هزینه‌های حمل و نقل تأمین می‌شود.

اکثریت ساکنان آن، فاصله محل کار تا محل زندگی را از طریق پیاده یا با دوچرخه طی می‌کنند تا نیاز به حمل و نقل موتوری، به حداقل برسد.

حمل و نقل عمومی زیادی، مراکز محلی را برای افرادی که نیاز به سفر بیشتری دارند بهم وصل می کند.

به اشتراک‌گذاری محلی ماشین به مردم امکان می دهد که تنها زمانی که نیاز دارند، تنها از یک ماشین استفاده کنند.

صنعت

کالاها و محصولات تولید شده اکوسیتی برای استفاده مجدد، برای دوباره‌سازی و بازیافت، طراحی شده‌اند.

فرآیندهای صنعتی مورد استفاده، شامل استفاده مجدد از محصولات و به حداقل رساندن گردش کالا است.

اقتصاد

یک شهر اکولوژیک به جای اقتصاد متمرکز مواد، انرژی و آب، دارای کار متمرکز است، تا اشتغال کامل را در برگرفته و خروجی مواد را کاهش دهد.

اکو شهر

اکو شهر

اصول توسعه اکوشهر

هدف

اصول توسعه اکوشهر به دنبال موارد زیر است:

 • به حداقل رساندن رد پای اکولوژیکی (بیوفیزیکی)
 • به حداکثر رساندن پتانسیل بشر (بوم شناسی انسانی)
 • تعمیر، تجدید و حمایت از فرآیندهایی که منجر به حفظ زندگی می‌شوند.

تاریخچه

در پیش‌نویس ابتدایی تهیه شده توسط چری هایل (Chérie Hoyle) و امیلی پریلگوسگاس (Emilis Prelgauskas)، اصول توسعه اکوسیتی (EDP) در نظر داشتند تا مجموعه‌ای روشن از قواعد توسعه سکونت انسان را فراهم آورند که منجر به ترمیم، و نه از بین بردن سلامت زیست محیطی شود.

در حالت اولیه 12 اصل وجود داشت. نسخه تجدید نظر شده در اینجا 10 اصل در دو گروه “بیوفیزیکی” و “بیواجتماعی” دارد.

یکی در مورد به حداقل رساندن رد پای زیست محیطی، دیگری در مورد به حداکثر رساندن پتانسیل انسانی.

ده اصل توسعه اکوسیتی

 1. ترمیم زمین های تنزل یافته

 • استفاده از توسعه شهری برای بازگرداندن سلامت و سرزندگی به زمین
 • مدنظر قرار دادن بازسازی و افزایش سلامت زیست محیطی و پتانسیل زمین به عنوان نتیجه توسعه سکونت انسان
 • تمیز کردن زمین آلوده
 • بهبود مناطق روستایی تخریب شده
 • برقراری مجدد پوشش گیاهی بومی
 • تشویق فعالیت‌های کشاورزی که سلامت اکولوژیکی را پایدار می سازد.
 • ایجاد راهروهای سبز با پوشش گیاهی بومی در منطقه شهری و روستایی

“تنها امکان داشتن مکان‌های سالم برای انسان‌ها، حفظ سلامت زیستگاه‌های غیر‌انسانی است” (هاف، 1995)

 1. مناسب سازی مناطق زیستی

 • ایجاد شهرک‌های انسانی که با چرخه‌های طبیعی منطقه کار می‌کنند
 • تطابق با پارامترهای مناطق زیستی، متناسب سازی چشم‌انداز با الگوهای توسعه که به دنبال شکل و محدودیت‌های ذاتی زمین هستند و درک شرایط اجتماعی و بیوفیزیکی
 • حفظ چرخه طبیعی آب و مواد غذایی در چشم‌انداز
 • ایجاد ساختمان‌ها و فرم شهری متناسب با چشم‌انداز و پاسخگو به آب و هوا
 • حفاظت از آب و بازیافت پساب
 • تا حد امکان استفاده از مواد محلی برای تولید ساختمان
 • پاسخ به فرهنگ منطقه- توانبخشی

« … برای تبدیل شدن به ساکنان زمین … بسیار مهم و شاید تنها وظیفه

همه جانبه درک محل خاصی است که در آن زندگی می کنیم، است … »

“ما نیاز به درک درست فرهنگ مردمی، از جمعیت بومی این سرزمین و از کسانی که با آن بزرگ شده اند، آرایش اقتصادی و اجتماعی انسان شکل گرفته و یا اقتباس شده با زمین، در هر دو منطقه شهری و روستایی هستیم… “( Sale,1991,42).

اکوشهر

اکوشهر

 1. تعادل توسعه

 • ایجاد توسعه متعادل توسعه با “ظرفیت تحمل” زمین
 • متعادل کردن شدت توسعه در برابر ظرفیت تحمل اکولوژیکی زمین در عین حفاظت از تمام ویژگی‌های مناسب اکولوژیکی موجود. توسعه و بهبود ارتباط بین مناطق شهری و روستایی از رویکرد یکپارچه‌سازی شهر- منطقه
 • کاهش تاثیر شهر در زمین‌های فراتر از مرزهای آن (“رد پای اکولوژیکی”)
 • تشویق تنوع کاربری زمین: مسکونی، تجاری، تفریحی، آموزشی، و غیره
 • توسعه باغ های تولید مواد غذایی شهری
 • تشخیص محل تمام موجودات زنده در محیط – طراحی شهری برای گونه‌های غیر انسانی
 1. ایجاد شهرهای فشرده

 • معکوس کردن پراکندگی و توقف توسعه فاقد عمومیت از منظر مصرف. توسعه سکونت انسان در تراکم نسبتا بالا از طریق محدودیت های اکولوژیکی؛ در درون کمربندهای سبز با منظر اکولوژیکی ماندگار طبیعی و یا ترمیم شده توسط محدودیت‌های زیست محیطی
 • داشتن مرزهای کاملا شناخته شده (اما نه “سخت”) برای مناطق شهری
 • فراهم کردن اکثر نیازهای روزانه در داخل شهر
 • ایجاد شهرهای ‘قابل پیاده‌روی’ و ترویج اشکال حمل و نقل غیر موتوری
 • توسعه شبکه حمل و نقل یکپارچه که استفاده از خودرو را به حداقل می‌رساند
 • دسترسی از طریق مجاورت
 • شکل‌های ساخته شده 3 بعدی

« در طبیعت زندگی، مفهوم پراکندگی بی محدودیت توسط موجودات

سطوح پایین‌تر تکامل، مورد پذیرش قرار می گیرد.” (Soleri,1978,12). »

 1. بهینه‌سازی عملکرد انرژی

 • تولید و استفاده کارآمد از انرژی
 • مصرف سطح پایین از انرژی، استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، تولید انرژی محلی و تکنیک‌های استفاده مجدد از منابع. همه توسعه‌های زیست محیطی باید به دنبال انرژی خودکفا باشند. پایه انرژی اولیه برای توسعه باید از منابع تجدید پذیر باشد.
 • به حداقل رساندن مصرف انرژی
 • استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر خورشیدی و بادی
 • تولید برق به صورت محلی
 • کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی
 • استفاده نکردن از انرژی هسته‌ای
 • دسترسی خورشیدی و تهویه طبیعی در طراحی ساختمان‌ها
 • استفاده از عایق موثر و پوشش حرارتی در ساختمان‌ها
 • تناسب مواد طراحی شده با آب و هوا
 1. مشارکت در اقتصاد

 • ایجاد فرصت‌های شغلی ایجاد کرده و ترویج فعالیت‌های اقتصادی
 • پشتیبانی و توسعه فعالیت اقتصادی پاسخگو از نظر اکولوژیکی و اجتماعی. مواد و اجزاء ساخت و ساز باید از محیط زیست محلی یا در همان محل منطقه تا حداکثر امکان عملی شده و مشتق شود. منابع مالی برای توسعه اکولوژیکی از منابع اخلاقی و حمایت مالی به دست آمده از فعالیت‌های انتفاعی حذف شود. ورود سرمایه به توسعه زیست محیطی باید محلی شود و ساختارهای مالی باید تضمین کنند که مالکیت و کنترل کامل با کاربران و ساکنان توسعه است.
 • توسعه صنایع مسئول در برابر محیط زیست
 • توسعه ‘فن آوری‌های سبز’ و خدمات قابل صادرات
 • ایجاد فن‌آوری اطلاعاتی مناسب
 • ارائه مشوق‌هایی برای نوآوری و کسب و کار مربوط به عملکردهای مسئول در برابر محیط زیست
 1. ارائه بهداشت و امنیت

 • ایجاد محیط سالم و امن برای همه مردم
 • به کارگیری مواد مناسب و سازمان‌دهی فضا برای ایجاد مکان‌های امن و سالم برای زندگی، کار و بازی مردم در یک محیط زیست انعطاف پذیر
 • کاهش آلودگی و ارتقاء کیفیت محیط زیست
 • اطمینان از تامین آب سالم، بازیافت پساب، حفظ هوای پاک
 • تامین امنیت غذایی- کشاورزی شهری
 • فراهم کردن زیستگاه برای حیوانات و پرندگان

« شواهدی که داریم همگی یک جهت را نشان می‌دهد: عابران- در پیشگیری از جرم کمک می‌کنند؛

همسایه‌های قابل رویت بیشتر بهتر از تعداد کم آنهاست؛ روابط بصری خوب در مالکیت عمومی بهتر از انزوا است.

(Hillier & Shu,1999,6).»

 1. تشویق جامعه

 • شهرها برای همه هستند.
 • شهرها با مشارکت قوی شهروندان- مشارکت جامعه، نه فقط مشاوره، ایجاد شوند. جامعه باید خود را اداره کند. نیازهای جامعه باید به سمت توسعه محیط زیست هدایت شود. توسعه محیط زیست باید نیازهای جامعه از جمله زندگی در اکوسیستم را تامین کند.
 • ایجاد توسعه به عنوان فرایندی جامعه محور
 • حصول اطمینان از مشارکت جامعه در امور عمومی و مدیریت
 • ارائه تسهیلات اجتماعی

« … در تلاش برای اکوشهر، اتاقی برای همه وجود دارد. این داوطلبانه نیست اما مشارکتی است، به آنها دیکته نمی‌شود، اما باید یک میلیون راه ایجاد شود، به طور همزمان از مردمی با بالاترین سطح برنامه‌ریزی شروع شده و دوباره با نقش برای هر یک از ما به پایین برگردد (Register,1987,49). »

 1. بهبود عدالت اجتماعی و تساوی حقوق

 • حقوق برابر و دسترسی به خدمات، امکانات و اطلاعات فراهم شود.
 • ساختارهای اقتصادی و مدیریت که اصول عدالت اجتماعی و تساوی حقوق را منجر می‌شوند، به کار گرفته شود. حقوق برابر و دسترسی به خدمات ضروری، امکانات و اطلاعات ایجاد شود. کاهش فقر و ایجاد فرصت‌های شغلی تضمین شود.
 • دخالت تمام سطوح جامعه در فرآیندهای توسعه
 • ارائه مسکن ارزان قیمت
 • استفاده عمومی از فضای عمومی
 • دموکراسی مستقیم

 « چه جالب است که توجه داشته باشید اگر در زمینه شهری، سیاستهای کابری زمین و حمل و نقل یکپارچه استفاده شود(با فرض ثبات سایر متغیرها) می‌تواند در درآمد و اثرات جایگزینی و رفاه اثر داشته باشد. برای مثال، اگر یک خانواده به دو وسیله نقلیه موتوری خصوصی برای رفتن به محل کار نیاز ندارد و در دیگر فعالیت‌های روزمره زندگی مدرن شرکت می‌کند، پول بیشتری برای مسکن خواهد داشت” (Hundloe & McDonald,1997,93).»

 1. غنی‌سازی تاریخ و فرهنگ

 • در عین نگاه به آینده، به گذشته احترام گذاشته شود.
 • ارزش‌های تلاش انسان های قبلی از نظر میراث و آثار تولید شده به حداکثر برسند.
 • بازگرداندن و حفظ بناهای تاریخی با ارزش محلی و نقاط دیدنی.
 • شناسایی و تقدیس روح مکان.
 • تقدیس سازی و تشویق تنوع فرهنگی.
 • احترام به مردم بومی ساکن در زمین.
 • گروه فرهنگی و اجتماعی مختلف برای حیات اجتماعی شهرها فراهم شوند.
 • تنوع فرهنگی، پشتیبانی و ترویج شود، آگاهی زیست محیطی به تمام جنبه‌های ساخت و نگهداری سکونت انسان وارد شود. هنر و صنایع دستی با ساخت و ساز و بهره‌برداری از توسعه زیست محیطی و از مکان‌های خاص در شهر و منطقه مربوط به آن، یکپارچه شوند.
 • کل فرآیند ایجاد توسعه زیست‌محیطی و بهره‌برداری متعاقب آن نیاز به آموزش و پرورش و توسعه مهارت دارد.
 • توسعه فرهنگ شامل تمام جنبه‌های هنر از جمله موسیقی، رسانه‌های الکترونیکی و فن‌آوری شود
 • توسعه فرهنگ با ادغام هنر و علوم با زندگی روزمره و رویدادهای خاص و مناسبت
 • ارتقاء آگاهی زیست محیطی به عنوان بخشی از توسعه فرهنگی
 • پشتیبانی از جامعه هنری و صنایع دستی، نمایشگاه‌ها، و عملکردها و توسعه فستیوال ها و حوادث بومی
 • تشویق چند فرهنگی و فستیوال ها

« باید برای وقایع فرهنگی، مانند موسیقی، تئاتر آماتور و هنر، فضاهایی ایجاد شود. (Streeten,1997,204).»

 

منبع: mrmayor(تارنمای آقای شهردار)

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خبرنامه

آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید تا از آخرین اخبار تارنمای روستا شهر مطلع شوید.

تماس با ما

اطلاعات تماس تیم مدیریت تارنمای روستاشهر

 • شماره تماس : 09125518462

 

 

روستا شهر به روایت آمار

کاربران
42
مطالب
402
نمایش تعداد مطالب
782686
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی موضوعات برنامه ریزی شهری اکوسیتی چیست؟
Web Analytics