منشور باز زنده سازی و بازآفرینی محدوده های تاریخی- فرهنگی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

منشور باز زنده سازی و بازآفرینی محدوده های تاریخی- فرهنگی


محدوده های تاریخی- فرهنگی به بخش یا بخش هایی از شهر اطلاق می شوند که منعکس کننده ارزش های فرهنگی- تاریخی شهر بوده و از تعامل پیوسته سه دانش زیست سرزمینی (فرهنگ)، زیست بوم (طبیعت) و دانش فنی زمانه انسان های ساکن در یک پهنه زیستی در طول تاریخ شکل گرفته و به لحاظ ویژگی های شکلی و ساختار متشکله، قابل تمایز از سایر پهنه های  شهری اند. این بخش ها در قالب محدوده های تاریخی- فرهنگی شهر توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تعیین می شوند.
• محدوده¬های تاریخی – فرهنگی شهرها با توجه به ویژگی¬های شکلی ( ریخت¬شناسی)، عناصر و اجزاء متشکله، ساختارهای فرهنگی– اجتماعی قابل شناسائی¬اند. این پهنه¬های شهری ارزشمند نیازمند رویکردی ویژه در نظام سیاست¬گذاری، برنامه¬ریزی و طرح¬ریزی توسعه¬اند.
• محدوده¬های تاریخی– فرهنگی شهرها بعنوان ثروت¬های فرهنگی، بیانگر ارزش¬های فرهنگی– اجتماعی، فضایی- کالبدی و مواهب زیست محیطی¬اند. لذا توجه توامان به حفاظت از میراث ناملموس ( معنوی)- طبیعی و ملموس در این محدوده¬ها ضروری است.
• محدوده¬های تاریخی- فرهنگی به منزله بخشی جدایی¬ناپذیر از پیکره و استخوانبندی شهر امروزاند. لذا پرداختن به موضوع بهسازی و باززنده¬سازی این پهنه¬های ارزشمند باید با رویکردی شهرنگر در مقیاس شهر و سرزمین مورد توجه قرار گیرد.
• بافت های تاریخی- فرهنگی به منزله عرصه¬ای در بردارنده عناصر و مجموعه¬های تاریخی و ارزشمند، شبکه به هم تنیده¬ای که ساختار و سازمان فضائی بافت را تشکیل می¬دهد، فضاهای عمومی که مکان رویداد و قلمرو تعاملات اجتماعی بوده و نیز محلات که پهنه¬های سکونت را در این محدوده تعریف می¬کنند شناخته می¬شوند. حفاظت از وحدت و یکپارچگی ساختار کالبدی- اجتماعی و کارکردی در فرایند باززنده¬سازی و بهسازی این محدوده¬ها ضروری است.
• اطلاق محدوده های تاریخی به معنای توجه به یک دوره ای از تاریخ و معطوف به گذشته نیست بلکه به کلیه عرصه های ارزشمندی اشاره دارد که حتی در دوره معاصر بر پا شده اند و واجد حفاظت و نگهداری اند.
• با توجه به نقش محوری ساکنان در فرایند بهسازی و باز زنده سازی و به منظور جلب مشارکت همه جانبه آنان، ضروری است طرح ها و برنامه های بازآفرینی این محدوده ها با رویکرد توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی ساکنان شرایط را برای حضور و مشارکت آنان فراهم نمایند.  


• بهسازی و باززنده¬سازی محدوده¬های تاریخی_فرهنگی فرایندی جامع، تدریجی و پیوسته از مجموع اقدامات کالبدی و غیر کالبدی ( موضوعی- نرم¬افزاری)  و همچنین زیرساختی با رویکردی حفاظت محور است. اقدامات مقطعی، پروژه محور و صرفا کالبدی به تنهایی پاسخگوی مشکلات نخواهد بود. بازگشت این بخش از مکانهای شهری به جریان جاری حیات شهر، در فرایندی گام به گام وبرنامه محور میسر است.
• یکی از ارکان بازآفرینی محدوده¬های تاریخی- فرهنگی، تجدید حیات اقتصادی، از طریق باز تعریف نقش و کارکرد آن¬ها با توجه به نیازهای اقتصادی شهر است (هم راستا با راهبرد توسعه شهر).
• فرایند باززنده¬سازی محدوده¬های تاریخی– فرهنگی موضوعی چند وجهی و فرابخشی است لذا نیازمند مشارکت و حضور کلیه دستگاهها و کنشگران دخیل است. ایجاد فضای تصمیم¬سازی و تصمیم¬گیری مشترک از طریق تشکیل کارگروه¬های تخصصی با حضور نمایندگان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، شورای عالی استان¬ها و همچنین کمیسیون¬های تخصصی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان سازمان های مردم نهاد ضروری است.
• ضمن تاکید بر نقش محوری مدیریت شهری (شوراها و شهرداری ها)، با توجه به ضرورت ایجاد فضای مدیریتی هماهنگ، یکپارچه و با اختیارات جامع و کافی، تشکیل مدیریت حفاظت و باز زنده سازی محدوده های تاریخی- فرهنگی متناسب با ظرفیت و توان هر شهرمشخص گردد.
• تدوین نظام¬نامه نحوه اقدام در زمینه حفاظت و باززنده¬سازی محدوده¬های تاریخی– فرهنگی شهرها توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با همکاری وزارت راه شهرسازی- وزارت کشور و شورای عالی استان¬ها ضروری است این طرح پس از تصویب در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ملاک عمل خواهد بود.
• با توجه به ضرورت تعمیم و ترویج این رویکرد نوین به بافت های تاریخی- فرهنگی و گسترش این نگرش به ابعاد و سطوح مختلف حرفه، نظام مدیریت و جامعه دانشگاهی، "برنامه نظام مدیریت تغییر" توسط دبیرخانه با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت کشور تنظیم و به ستاد ملی بازآفرینی شهری جهت بررسی و تصویب ارائه می گردد. مستندسازی، اطلاع رسانی، آموزش و ترویج از اهم ارکان این برنامه خواهند بود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خبرنامه

آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید تا از آخرین اخبار تارنمای روستا شهر مطلع شوید.

تماس با ما

اطلاعات تماس تیم مدیریت تارنمای روستاشهر

  • شماره تماس : 09125518462

 

 

روستا شهر به روایت آمار

کاربران
42
مطالب
402
نمایش تعداد مطالب
791658
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی موضوعات برنامه ریزی شهری منشور باز زنده سازی و بازآفرینی محدوده های تاریخی- فرهنگی
Web Analytics