دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری - اسفند94

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری - اسفند94⚡

ژوهشکده توسعه جهاد دانشگاهی واحد استان آذربایجان شرقی و موسسه کیان طرح دانش برگزار می کنند .

⚡️دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری - اسفند94⚡️tabriz.hamayesh.rostashahr

تاریخ برگزاری همایش :اسفند ماه  94 

مهلت ارسال اصل مقالات : 22  بهمن ماه  94

اعلام نتایج داوری مقالات: 30 بهمن ماه 94

آخرین مهلت ثبت نام در همایش :10 اسفند ماه 94

 

محورهای همایش:
شهرسازی و توسعه پایدار

فرهنگ شهر نشینی

شهروند و حقوق شهروندی

ساختمان هاي تاريخي و نقش آن ها در برنامه هاي توسعه شهري

تعامل در فضای شهری

روانشناسی محیطی

روش هاي نهادينه سازي فرهنگ محيط زيست

شهر و حقوق شهروندی

مشارکت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط زيست شهري

برنامه ریزی کالبدی شهری

مدیریت شهری

برنامه هاي توسعه شهري

مدیریت پروژه های شهری

مدیریت بحران

برنامه هاي كاهش خطرات زلزله در نواحي لرزه خيز

مشارکت در امور شهری

شهرسازی نوین و توسعه پایدار

سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي و توسعه شهري پايدار

ناپايداري شهر و عوامل موثر

شناخت موانع و محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري پايدار

حكمروايي شايسته و مشاركت مردمي در توسعه شهري پايدار

شهرهاي جديد و توسعه پايدار شهر

تجارب توسعه شهري پايدار در جهان و ايران

كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري

الگوهای معماری وشهرسازي بومی و اقليمي و تاثير آن برشهرسازي

المان های شهری و محورهاي مرتبط

برنامه ریزی منطقه ای و شهری

طراحی شهری ،نماهاي شهري وامنيت رواني

مشارکت در امور شهری

ساختمان هاي هوشمند وكاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در ساخت و توسعه شهري

بافت های تاریخی

بهسازی آثار تاریخی

علوم جغرافیایی و مدیریت شهری

نوسازی شهری

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی درشهرسازی

بازسازی بافت تاریخی

برنامه ريزي و ارتقاء کيفيت خدمات و محيط زيست شهري

شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن

شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست

ارزیابی تاثیر اجرای پروژه های شهری

بهسازی و نوسازی شهری

نماهای شهری

تاثیر تکنولوژی های جدید ساخت در بافتهای شهری

كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري

مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها

مدیریت استراتژیک

روش ها، فنون و متودولوژی

سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه

سازماندهی پروژه

ابزارهای مدیریت

مدیریت و برنامه ریزی پایدار

بررسی مقررات ملی ساختمان بر اساس الگوهای اسلامی

الگوهای مدیریت اسلامی پایدار

اصول و مقررات پیمان

مهندسی ارزش

نظارت و ارتقای کیفیت

مدیریت کاربری و احیای بافت‌های تاریخی

مدیریت شهر الکترونیک

اقلیم  و توسعه شهری

تغییر اقلیم و جنـبه هـاي اجتماعـی اقـتـصـادي

تغییر اقلیم و پـیــامـدهـاي آن بـر مـنـابـع آب

تغییراقلیم و اثـــرات زیــســـت بــومـی آن

تغییر اقلیم و پیامدهاي آن بر بهداشت و سلامت

تغییر اقلیم و جنبه هاي قانونی ، حقوقی و فراملی

تغییر اقلیم و سیاست هاي کاهش انتشار

هواشناسی دریا

زمین شناسی دریا

زیست فناوري دریا

محیط زیست دریا و سواحل حقوق ،مدیریت و اقتصاد دریا هیدروگرافی

مدیریت و مهندسی سواحل صنعت نفت و گاز فلات قاره ژئوپلیتیک خلیج فارس

نمک زدایی و استحصال آب دریا

انرژي هاي تجدید پذیر دریایی

تغییرات تراز آب دریا و دریاچه ها

منابع آب ساحلی و بستر دریا 

عمران، معماری و توسعه شهری

مهندسی عمران و بحران آب و انرژي

مصالح و فن آوري هاي نوین در معماري

معماري و هویت شهري معماري پایدار

معماري و نقش آن در توسعه پایدار شهري

انرژي هاي نو در معماري سبک شناسی معماري

مفهوم شناسی معماري و شهر سازي معاصر

روش ها و فناوري هاي نو در در معماري

تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماري

معماري و محیط زیست زیبایی شناسی در معماري

معماري پایدار و ساختمانهاي هوشمند 

   منابع طبیعی، علوم محیط زیست و توسعه شهری

ارزيابي اثرات محيط زيستي

ارزيابي اثرات سلامت

بهداشت محيط و بهداشت مواد غذايي

پايش هاي محيط زيستي

آلودگي هاي محيط زيستي

آلودگي هوا

آلودگي خاك

آلودگي آب

فاضلاب

مديريت يكپارچه پسماند

زمين پزشكي

ايپدميولوژي محيطي

رسانه‌ها، آموزش و فرهنگ‌سازي

بيمارستان‌ها و آمادگي بيمارستاني

شريان‌هاي حياتي آب، فاضلاب و برق

ايمني پالايشگاه‌ها، خطوط انتقال نفت و گاز و صنايع پتروشيمي

تأمين مسكن و بازسازي مناطق آسيب ديده وآلوده

اطفاء حريق، آواربرداري و مديريت مواد شيميايي خطرناك

جامعه‌شناسي و روانشناسي بلايا

مديريت پسماند هاي عادي، شهري، روستايي و نخاله هاي ساختماني

مديريت پسماند هاي عفوني و پزشكي

مديريت پسماند هاي نفت، گاز و پتروشيمي

مديريت پسماند هاي صنعتي، معدني و خودرو

بازيابي انرژي از پسماند

حمل و نقل در محيط زيست

برنامه ريزي در محيط زيست

تجارت آلاينده هاي محيط زيستي

پسماند كشاورزي

پسماند الكترونيك

مصالح ساختماني سبز

تصفيه شيرابه

طراحي محل دفن بهداشتي

اقتصاد محيط زيستي
كاربرد فناوري نانو در بهداشت محيط ومحيط زيست

HSE در شريان هاي حياتي و مديريت شهري

فناوری های نوین، سنجش از دور و توسعه شهری

نقشه برداري الگوهاي مسکونی براي پایش شهرسازي

سنجش از دور و GIS براي مدیریت هاي اورژانسی اطلاعات هندسی براي هشدار در بحران هاي طبیعی

انفورماتیک، ژئواینفورماتیک و سنجش از دور

استخراج عوارض و بازیابی اطلاعات از تصاویر ماهواره اي اپتیکی و راداري تحلیل تصاویر چندزمانی

کاربرد تکنیک هاي سنجش از دور در علوم زمین

تحلیل تصاویر هوایی و ماهواره اي براي تهیه داده مکانی

بروزرسانی و بهبود پایگاه داده هاي مکانی با استفاده ازGIS

تهیه سریع نقشه براي کاربردهاي محیطی و مدیریت بحران کاربرد هاي GIS و سنجش از دور

مدل سازي داده، بصري سازي وaugmentedreality

GIS دینامیک، پردازش هندسی، طراحی هندسی

برداشت لیزري براي نقشه برداري 3 بعدي و تهیه نقشه

تحلیل تصاویر فراطیفی سیستمSAR با توان تفکیک بالا

پایش تغییر شکل بر اساس دادهSAR کالیبراسیون و تلفیق سیستم و سنجنده سنجنده ها و روش هاي تهیهDEM

نقشه برداری کاربردی و کارتوگرافی

سیستم های اطلاعات مکانی

سنجش از دور و فتوگرامتری

مدیریت ریسک و بحران در توسعه شهری

مخاطرات طبیعی و راه کارهای کاهش خطرپذیری DRR

تعریف رویکرد یا الگوی رسانه در قبال موضوع کاهش خطرپذیری MediaFocus

ارتقاء تاب آوری ملی به موازات ارتقاء جایگاه حکومت های محلی و تاب آورسازی شهرها MCR

آسیب پذیری و خسارات اقتصادی ناشی از یک مخاطره طبیعی، برنامه ریزی بازتوانی

برنامه ریزی، آمادگی و راه کارهای عملی برای تداوم کسب وکار BCM

مدیریت بحران و پدافند

جغرافیای سیاسی و امنیت در توسعه شهری

جغرافیای سیاسی و شهر

جغرافیای سیاسی و حکمروایی شهری

جغرافیای سیاسی فضای شهری

جغرافیای سیاسی و شهرداریها و شوراهای شهر

جغرافیای سیاسی و مدیریت شهری

مدیریت بحران های شهری

کانون های تاثیرگذار در امنیت شهر

شهرهای ساحلی و امنیت

شهرهای مرزی و امنیت

جنگ های شهری و دفاع عامل

بحران های زیست محیطی(آلودگی های هوا و...) و امنیت شهری

توسعه پایدار شهری، عدالت و برنامه‌ریزی فضایی

نابرابریهای اجتماعی و عدالت فضایی در شهر

جغرافیای جنسیت و عدالت شهری

عدالت فضایی و خدمات عمومی در شهر

عدالت فضایی، کشمکش ها و جنبش های شهری

جغرافیای سیاسی شهر الکترونیک

امنیت شهری و فناوریهای نوین

شهر مجازی و چالش های سیاسی مدیریت شهری

جایگاه جهانشهرها در مناسبات ژئوپلیتیکی

جهانی شدن و سیاه چاله های شهری

رقابت بر سر جایگاه جهان شهری

جهانی شدن و کلانشهرهای جهانی

حاکمیت محلی، روابط بین المللی و دیپلماسی شهری

وزن شهرها در نظام قدرت در مقیاس محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی(جهانی)

شهر و سیاست های بین الملل

فرایند های اقتصادیسیاسی و رشد فیزیکی شهرها

اقتصاد سیاسی شهر و آسیب های اجتماعی

ژئومورفولوژی و توسعه شهری

ژئومورفولوژی و مدیریت نواحی ساحلی

پالئو ژئومورفولوژی

ژئومورفولوژی و مخاطرات محیطی

ژئومورفولوژی نواحی کارستی

فرسایش آبی و بادی و مدل های مرتبط

نقش ژئومورفولوژی در مطالعات نواحی شهری

ژئومورفولوژی جریانی

جایگاه ژئومورفولوژی در صنعت توریسم

ژئومورفولوژی نواحی خشک و بیابانی

مدلسازی در ژئومورفولوژی

کاربرد سنجش از دور در ژئومورفولوژی

مطالعات نو زمین ساخت با استفده از شواهد ژئومورفولوژی

شواهد محیط های مورفوکلیماتیک ومورفودینامیک در مناطق کوهستانی و دشت

کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

ژئومورفولوژی مناطق بیابانی

کاربرد ژئومورفولوژی در مطالعات اکولوژیکی

کاربرد ژئومورفولوژی و فرسایش آبی و بادی


هنر و توسعه شهری

پژوهش در هنر

هنرهای تجسمی

هنرهای نمایشی

فلسفه هنر

هنرایرانی

هنر اسلامی

هنرهای سنتی

هنرهای موسیقی

هنر و جهان معاصر

جامعه شناسی هنری

آموزش و آداب تعلیم و تربیت در هنر اسلامی

فناوری در هنر معاصر

مباني هنر و شهر

زيباشناسي نظري و فلسفي هنر

هنر و تبليغ-معرفي آثار هنري

تجلی سبک زندگی اسلامی ایرانی در هنر و معماری اسلامی

موزه داری

مرمت اشیا و آثار

گرافیک(معماری، شهری، بصری) و...

نقاشی

تحول نقوش در هنر ایران

نمایش

سینما

چاپ

ارتباط تصویری و تصویرسازی

خلاقیت و نوآوری صنایع دستی

صنایع دستی و فرهنگ

صنایع دستی و تاریخ

صنایع دستی و نماد

صنایع دستی و شهر

ترویج و فرهنگ سازی صنایع دستی

دانش و صنایع دستی

نیازهای اساسی تولیدکنندگان صنایع دستی

صنایع دستی و هویت اسلامی-ایرانی

صنایع دستی و برندینگ

نقش فضای مجازی در توسعه صنایع دستی

فن آوری های نوین در صنایع دستی

کیفیت و کمیت در صنایع دستی

بازاریابی صنایع دستی

مشتری مداری و صنایع دستی

فرهنگ جامعه و صنایع دستی

صنایع دستی و گرافیک

گردشگری و توسعه شهری

گردشگري و محیط زیست

گردشگري و طبیعت گردي

گردشگري و جغرافیا

گردشگري ومدل هاي اقلیمی

گردشگري در مناطق حفاظت شده ،پارك هاي ملی وجنگلی

گردشگري در سواحل

گردشگري و توسعه پایدار

گردشگري روستایی

استراتژي هاي هدفمند کردن مدیریت گردشگري

گردشگري مذهبی

گردشگري فرهنگی

گردشگري و موزه ها

تغییرات آب و هوایی و گردشگري

نقش صنعت در اداره ي رشد حمل و نقل و گردشگري

آموزش و تورگردانی گردشگري

گردشگري و موسیقی هاي محلی

گردشگري ادبی


کشاورزی و توسعه شهری

کشاورزی ارگانیک و پایدار

مدیریت علف‍های هرز، آفات و بیماری‍ها

کاربرد علوم نانو در کشاورزی

مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی

مدیریت تغذیه و آبیاری در محصولات زراعی و باغی

بیوتکنولوژی و کشت ­بافت در علوم کشاورزی

فیزیولوژی و اکولوژی عملکرد محصولات کشاورزی

هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی

زیست شناسی (گیاهی و جانوری)

زمین شناسی و توسعه شهری

آب‌شناسی

چینه‌شناسی و دیرینه‌شناسی

رسوب‌شناسی و سنگ‌شناسی رسوبی

پترولوژی

کانی‌شناسی

زمین‌شناسی اقتصادي

زمین‌شیمی

زمین‌شناسی مهندسی

زمین‌شناسی ساختاري و زمین‌ساخت

زمین‌فیزیک و لرزه‌زمین‌ساخت

زمین‌شناسی نفت و منابع انرژي

زمین‌شناسی زیست‌محیطی و زمین‌شناسی پزشکی

مخاطرات زمین‌شناختی

سنجش از دور زمین‌شناختی و سامانه اطلاعات جغرافیایی

زمین‌ریخت‌شناسی و زمین‌شناسی کواترنري

زمین‌گردشگري

زمین‌شناسی شهري

زمین‌شناسی دریایی

گوهرشناسی

نانوزمین‌شناسی

افق‌هاي نو در زمین‌شناسی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خبرنامه

آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید تا از آخرین اخبار تارنمای روستا شهر مطلع شوید.

تماس با ما

اطلاعات تماس تیم مدیریت تارنمای روستاشهر

  • شماره تماس : 09125518462

 

 

روستا شهر به روایت آمار

کاربران
86
مطالب
401
نمایش تعداد مطالب
997922
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی همایش و کارگاه ها دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری - اسفند94
Web Analytics