نخستین کنفرانس بین المللی شهرسازی، مدیریت و توسعه شهری

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نخستین کنفرانس بین المللی شهرسازی، مدیریت و توسعه شهری در شهر شیراز برگزار می شود

نخستین کنفرانس بین المللی شهرسازی، مدیریت و توسعه شهری در شهر شیراز برگزار می شود؛ به گزارش سایت روستاشهر، مهلت ارسال مقالات به این کنفرانس تا تاریخ 15 بهمن 1394 می باشد

تاریخ های مهم:

مهلت ارسال مقاله:
10 بهمن Shiraz.1th1394

اعلام نتایج داوری:
27 بهمن 1394- از طریق پنل کاربری به نویسنده مسئول مقاله

زمان ثبت نام و واریز هزینه کنفرانس:
27 تا 30 بهمن 1394

برگزاری کنفرانس:
6 اسفند 1394

آدرس سایت:

http://icu2016.ir

اهداف کنفرانس

 • ایجاد فرصتی مناسب برای تبادل اطلاعات و ارائه دستاوردهای نوین پژوهشی بین اندیشمندان، محققان، صنعتگران ،دانشجویان و دست‌اندرکاران شهرسازی.
 • ارتقا سطح دانش جامعه مهندسی و عموم در مسائل مرتبط با مهندسي عمران، معماری و شهرسازی.
 • آشنایی با مفاهیم جدید در سازه ، طراحی و شهرسازی.
 • ایجاد تفاهم و تعامل سازنده بین مدیران کشوری و استاني  و دانشگاهیان.
 • برقراری ارتباط بیشتر بین نهادهای علمی و اجرایی در جهت تحقق محورهای کنفرانس.
 • بررسی مشکلات ساخت و سازهای کشور و ارائه راهکارهای عملی.
 • بررسی چالش های مرتبط
 • بررسی اندیشه ها و فناوری های نو درقالب محورهای کنفرانس.
 • بررسی مسئله ی انرژی و آب و ارائه ی راه حل های مناسب در جهت توسعه ي عمراني و شهري.
 • بررسی نقش مدیریت ساخت و ساز در توانمندسازی ، بهینه سازی و ارائه ی مدل های مناسب در توسعه
 • ایجاد بستر مناسب برای انتقال دانش و فناوری های جدید به کشور.
 • و...

محورهای کنفرانس

شهرسازی وتوسعه پایدار

بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها)

شهرسازی نوین و توسعه پایدار

سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي و توسعه شهري پايدار

ناپايداري شهر و عوامل موثر

شناخت موانع و محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري پايدار

حكمروايي شايسته و مشاركت مردمي در توسعه شهري پايدار

شهرهاي جديد و توسعه پايدار شهر

تجارب توسعه شهري پايدار در جهان و ايران

توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه پايدار شهري

كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري

الگوهای معماری وشهرسازي بومی و اقليمي و تاثير آن برشهرسازي

المان های شهری و محورهاي مرتبط

برنامه ریزی منطقه ای و شهری

طراحی شهری ،نماهاي شهري وامنيت رواني

مشارکت در امور شهری

بهسازی و نوسازی شهری

ساختمان هاي هوشمند وكاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در ساخت و توسعه شهري

سایر ایده های نوین در شهرسازی و توسعه پايدار

بافت های تاریخی

جغرافیا ،برنامه ریزی ومدیریت شهری

بهسازی آثار تاریخی

جغرافیا،تغییرات آب وهوایی،شهرسازی پایدار

علوم جغرافیایی ومدیریت شهری

نوسازی شهری

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی درشهرسازی

بازسازی بافت تاریخی

جغرافیا وشهرسازی

برنامه ريزي و ارتقاء کيفيت خدمات و محيط زيست شهري

شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن

شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست

سایر ایده های نوین در زمینه شهرسازی وتوسعه پایدار

 • مدیریت، برنامه ریزی و طراحی شهری

فرهنگ شهر نشینی

شهروند و حقوق شهروندی

ساختمان هاي تاريخي و نقش آن ها در برنامه هاي توسعه شهري

تعامل در فضای شهری

روانشناسی محیطی

روش هاي نهادينه سازي فرهنگ محيط زيست

شهر و حقوق شهروندی

طراحی وفضاهای شهری

مشارکت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط زيست شهري

برنامه ریزی کالبدی شهری

برنامه ریزی منطقه ای و شهری

مدیریت شهری

برنامه هاي توسعه شهري

مدیریت پروژه های شهری

مدیریت بحران

برنامه هاي كاهش خطرات زلزله در نواحي لرزه خيز

مشارکت در امور شهری

گردشگری شهری

ارزیابی تاثیر اجرای پروژه های شهری

بهسازی و نوسازی شهری

نماهای شهری

تاثیر تکنولوژی های جدید ساخت در بافتهای شهری

كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري

مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها

مدیریت استراتژیک

روش ها، فنون و متودولوژی

سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه

سازماندهی پروژه

ابزارهای مدیریت

مدیریت و برنامه ریزی پایدار

بررسی مقررات ملی ساختمان بر اساس الگوهای اسلامی

الگوهای مدیریت اسلامی پایدار

اصول و مقررات پیمان

مهندسی ارزش

نظارت و ارتقای کیفیت

مدیریت کاربری و احیای بافت‌های تاریخی

مدیریت شهر الکترونیک

 • مهندسی سازه، زلزله و بهسازی لرزه ای

سازه‌‌های بتنی

سازه‌‌های فولادی

مکانیک جامدات

روش‌های عددی در مهندسی سازه

مواد‏، مصالح و تکنولوژی بتن

سازه‌‌های دریایی

سازه‌های هیدرولیکی

روش‌های عددی در مهندسی سازه‌های هیدرولیکی و دریایی

آسیب‌پذیری و بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها

دینامیک سازه

اندرکنش خاک و سازه

تحلیل خطر زلزله

طراحی لرزه‌ای شریان‌های حیاتی

کنترل سازه‌ها

ژئوتکنیک لرزه‌ای

سازه‌های خاکی

تست‌های آزمایشگاهی و صحرایی

مهندسی پی

مدل‌سازی و روش‌های عددی در مهندسی ژئوتکنیک

تونل‌سازی و مکانیک سنگ

بهسازی خاک

 

 • مهندسی نقشه‌برداری و ژئوماتیک

ژئودزی

فتوگرامتری

سیستم اطلاعات جغرافیائی

هیدروگرافی

سنجش از دور

روش‌های عددی در مهندسی نقشه‌برداری و ژئوماتیک                                                                                                                                                                                                                           

 • مهندسی معماری و توسعه پایدار

مصالح و فن آوري هاي نوين در معماری

معماری و هویت شهری

معماری پایدار

معماري و نقش آن در توسعه پايدار شهري

روشها و فناوریهای نو در در معماری

انرژی های نو در معماری

سبک شناسی معماری

معماری خیابانی

تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری

گرافیک شهری

معماری ومحیط زیست

معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند

معماري ، تغيير اقليم و چگونگي مصرف انرژي

مفهوم شناسی معماری و شهر سازی معاصر

معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند

معماري ، تغيير اقليم و چگونگي مصرف انرژي

نمودهای معماری سنتی و اسلامی در معماری و شهرسازی منطقه

الگوهای معماری بومی

معماری منظر

بوم شناسی

زیبایی شناسی در معماری

سایر ایده های نوین در زمینه معماری وتوسعه پایدار

 

 • مهندسی ترافیک، حمل و نقل و زیرساخت های شهری

طرح هندسی راه

روش‌های عددی در روسازی راه

مهندسی ترافیک

برنامه‌ریزی حمل‌و‌نقل

مواد، مصالح و تکنولوژی آسفالت

روش‌های نوین ساخت

مدیریت پروژه

مهندسی ارزش

 • محیط زیست شهری

محيط زيست و انواع آلودگي ها

مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها و روستاها

برنامه ريزي و ارتقاء کيفيت خدمات و محيط زيست شهري

جنگلها،فضاي سبزشهري ومحيط زيست پايدار

شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن

کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست

شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست

فضای سبز و محیط زیست شهری

مسائل محیط زیست کلان شهرها

اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها

شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست

اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها

اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها

مدیریت پسماند در شهرها

مدیریت حیات وحش شهری

مدیریت فضای سبز ومحیط زیست شهری

ايمني ، بهداشت و محيط زيست شهری

نانو ومحيط زيست

روش هاي نهادينه سازي فرهنگ محيط زيست

فناوري هاي نوين و محيط زيست شهري

حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن

كاربرد GIS در شناسايي و پهنه بندي آلاينده هاي محیط زیستی

تغيير اقليم ومحيط زيست

مشارکت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط زيست شهري

ساختمان هاي سبز انرژي هاي پاك ومحيط زيست پايدار

گردشگري ومحيط زيست

ساير ايده هاي نوين در جهت حفاظت از محيط زيست

 

 • هوش مصنوعی و روش های نوین طراحی

داده پردازی در معماری

معماری تعاملی

رایانه ابزاری برای ساخت

معماری هوشمند

معماری دیجیتال

معماری پارامتریک

رایانه ابزاری برای طراحی

 • منظر شهری پایدار و هنرهای محیطی

جلوه های نو در معماری منظر

چشم انداز شهر

منظر فرهنگی و بافت های تاریخی

میراث فرهنگی و بافت‌های فرسوده

منظر و چشم‌انداز پایدار

اکوتوریسم

آموزش و منظر شهری

شهر و زیباسازی شهر

 • معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

مبانی نظری اسلام در معماری

نمود انسان ایرانی در جلوه‌های بصری

بایدها و نبایدهای معماری اسلامی ایرانی

مبانی موجود معماری ایرانی

ابعاد پنهان معماری در اسلام

آسیب‌شناسی مبانی نظری موجود

آرمان‌شهر اسلامی

حقوق شهروندی از دیدگاه اسلام

جایگاه و  تأثیر تفکر اسلامی در معماری و شهرسازی

نقش وقف، امنیت، عدالت در شهر اسلامی

مبانی زیبایی‌شناسی در شهر اسلامی

نقش اسلام و آموزه‌هایی دینی در طراحی فضاهای شهری

تجلی تفکر شیعی در تزئینات معماری و شهرسازی

تجلی کالبدی مفاهیم معنوی اسلامی در شهر و فضاهای شهری

 • نگرش به معماری و شهرسازی عصر امروز از دیدگاه َآسیب شناسانه

آسیب شناسی حقوق و قوانین شهری و ساختمانی

تبیین نقش شهرداری­ها و شوراها در اجرایی­کردن مفاهیم معماری و شهرسازی

برنامه ریزی، طراحی و مدیریت شهری در عصر حاضر (چالش­ها و راهکارها)

آسیب شناسی مشارکت عمومی در امور شهری و توسعه پایدار

 • انرژی، معماری و شهرسازی پایدار

مبانی و مفاهیم توسعه پایدار در معماری و شهرسازی

ضوابط فنی و استانداردها

نوآوری و چالش‌های پیش رو

هویت اسلامی و نقش آن در توسعه پایدار شهری

جايگاه فرهنگ و رفتارهاي اجتماعي در شهرها

الگوهای کالبدی و غیرکالبدی توسعه شهر

کاربرد فن­آوری­های نوین در توسعه شهرهای پایدار

محیط زیست و توسعه پایدار در شهر

مردم و پایداری اجتماعی

دستیابی به الگوهای ساخت­وساز پایدار با بكارگيري ساختمان ­­های بومی

تکنولوژی و پایداری ساختمان

کاربرد مصالح نوین

مدیریت انرژی- مدیریت حمل و نقل و توسه شهری در شهرهای ایران

مدیریت بحران و توسعه­ی شهری در شهرهای ایران

 • میراث طبیعی، گردشگری و توسعه پایدار

معماری و شهرسازی و گردشگری

گردشگری با هویت ایرانی اسلامی

فرهنگ و گردشگری

رویکردهای نوین در گردشگری

تکنولوژی های نوین در گردشگری

گردشگری جهانی و جاذبه های ایران

معماری و شهرسازی تاریخی و گردشگری

معماری و شهرسازی نوین و گردشگری

گردشگری  و اقتصاد

مدیریت گردشگری

گردشگری بومی

گردشگری دینی

 • بافت ها و آثار تاريخي

بهسازي و مقاوم سازی بافت­هاي تاريخي

بافت فرسوده و سكونت گاه هاي غير رسمي (چالش ها و راهكارها(

تاثير تكنولوژي­هاي جديد در حفظ بافت تاریخی شهر

حفظ هویت شهری در بهسازی بافت­های فرسوده

 • محورهای آزاد مرتبط با موضوعات شهرسازی، مدیریت و توسعه شهری
 • ایده های نوین در زمینه شهرسازی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خبرنامه

آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید تا از آخرین اخبار تارنمای روستا شهر مطلع شوید.

تماس با ما

اطلاعات تماس تیم مدیریت تارنمای روستاشهر

 • شماره تماس : 09125518462

 

 

روستا شهر به روایت آمار

کاربران
42
مطالب
402
نمایش تعداد مطالب
786675
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی همایش و کارگاه ها نخستین کنفرانس بین المللی شهرسازی، مدیریت و توسعه شهری
Web Analytics