امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

چنانچه در حال انجام یک کار پژوهشی هستید و در انتخاب روش های آماری و یا روش های مناسب جمع آوری داده با تردید و مشکل مواجه هستید؛ در کمترین زمان و با هزینه ای مناسب و با جدیدترین روش ها ما در کنار شما هستیم؛ با ما تماس بگیرید.

 

 با ایمیل ما درتماس باشید    amar[at]rostashahr.ir

 

تیم تخصصی آماری و تحیلی روستا شهر با سابقه ی چندین ساله در زمینه همکاری با سازمان ها، پژوهشگران و دانشجویان در تمامی مقاطع تحصیلی آمادگی دارد تا در کنار شما باشد.

لیست خدمات تحلیلی و آماری تیم روستا شهر در ذیل آورده شده است؛ چنانچه در هر یک از زمینه ها سوال و یا مشکلی داشتید؛ با ما در تماس باشید.

ما آماده ایم تا خدمات خود را در کمترین زمان و با هزینه ای مناسب  و با جدیدترین روش های آماریبرای شما انجام دهیم.

 با ایمیل ما درتماس باشید    amar[at]rostashahr.ir

تحلیل آماری و روش تحقیق

 • بررسی، طراحی و گزینش روش‌های پژوهشی شما
 •   تعیین اندازه (حجم) نمونه با روشهای علمی و سنجیده
 •   تحلیل آماری با SPSS
 •   تحلیل آماری با Minitab
 •   مدل سازی حداقل مربعات جزئی با Smart-PLS
 • تحلیل آماری با نرم افزار (Pajek(Network Analysis
 •   تحلیل مسیر به کمک نرم افزار های Lisrel و Amos
 •   تجزیه و تحلیل آماری پرسشنامه‌ها و محاسبه پایایی و قابلیت اعتماد آنها به کمک آلفای کرونباخ، KMA و روش های معادلات ساختاری
 •   تنظیم گزارش کامل آماری همراه با رسم جداول و نمودار های مورد نیاز
 •   تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه‌ها، طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌ها
 •    مشاوره آماری و راهنمایی محققان و پژوهشگران با ابزار و امکانات علم آمار به جهت ارتقاء سطح طرح‌های تحقیقاتی ، پروژه‌ها و پایان نامه‌ها
 •   تحلیل همبستگی (ضریب همبستگی اسپیرمن- ضریب همبستگی پیرسون و …)
 •   تحلیل رگرسیون (ساده – چندگانه – لوجستیک)
 • تحلیل استراتژی ها و اهداف با سوات(SWOT) و آیدا(AIDA)
 •   تحلیل عاملی  داده‌ها  و پرسشنامه‌ها جهت دسته بندی و کاهش متغیرها بر اساس عامل‌های شناسایی شده
 •   تحلیل عاملی پرسشنامه‌ها جهت تعیین روایی عاملی پرسشنامه
 •   آزمون‌های فرض مقایسه میانگین‌ها (یک جامعه ، دو جامعه ، مقایسه زوجی)
 •   آزمون نرمال بودن داده ها(کولموگروف-اسمیرنوف) به همراه رسم نمودار توزیع
 •   تعیین و برازش توزیع داده ها به کمک آزمون های آماری
 •   آزمون استقلال  و همگونی متغیرها
 •   آزمون های ناپارامتریک(آزمون علامت، ویلکاکسون، کروسکال والیس، فریدمن، یومن ویتنی،کای دو(خی دو))
 •   آزمون های تعقیبی شفه و LSD
 •   تحلیل توصیفی داده‌ها و رسم انواع نمودارها (محاسبه میانگین، واریانس، چولگی، کشیدگی، میانه، مد، چندک‌ها)
 •   تحلیل واریانس (مقایسه میانگین‌های چند جامعه)
 •   تحلیل خوشه (ِcluster Analysis)
 • تحلیل آماری با سورفر   Surfer
 •   تقسیم بندی بازار
 •   تعیین توزیع آماری داده ها
 •   ارائه و پیشنهاد مؤثرترین روش‌های آماری جهت جمع آوری و طبقه بندی داده‌ها
 •   ارائه خدمات به پژوهشگران،  اساتید و دانشجویان غیر آماری در جهت کاهش استرس و سردرگمی‌های ناشی از ناآشنایی با  روش‌های آماری و صرفه جویی در زمان به جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و کسب نتایج در کمترین زمان
 •   طراحی و تحلیل آماری طرح‌ها و پژوهش‌های تحقیقاتی و دانشجویی در رشته های مختلف از جمله علوم مدیریت(تمامی گرایش ها)، جغرافیا(کلیه گرایش ها)، آمار، علوم مهندسی، روانشناسی ، جامعه شناسی ، حسابداری و …

مدل سازی و رسم انواع نمودار در اکسل

 •   مدل سازی داده‌ها در اکسل جهت تسریع در محاسبات پیشرفته (جغرافیا، مدیریت – حسابداری- مالی- مهندسی)

   با ایمیل ما درتماس باشید    amar[at]rostashahr.ir

پیش بینی

 •   پیش بینی به کمک رگرسیون
 •   پیش بینی به کمک شبکه های عصبی
 •   پیش بینی به روش‌های (میانگین وزنی- میانگین وزنی متحرک- نمو هموار سازی ساده- نمو هموار سازی دوبل –هلت وینترز)

تصمیم گیری چندمعیاره

 •   رتبه بندی و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) با  Expert Choice  و  فرایند تحلیل شبکه ای با نرم افزار سوپردیسشن
 •   رتبه بندی به کمک تصمیم گیری چند شاخصه (AHP  فازی، تاپسیس، تاپسیس فازی، تاپسیس سلسله مراتبی فازی)

   با ایمیل ما درتماس باشید    amar[at]rostashahr.ir

ارزیابی عملکرد

 •   ارزیابی عملکرد  واحد‌ها به کمک تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)

شبیه سازی

 •   انجام پروژه های شبیه سازی به روش مونت کارلو (Mont Carlo)

بهینه سازی، تحلیل ریسک و تحلیل سناریو

 •   بهینه سازی به روش‌های خطی، غیر خطی و الگوریتم ژنتیک
 •   تحلیل ریسک مدل‌های مالی، حسابداری و تصمیم گیری در اکسل
 •   تحلیل حساسیت و شناسایی مهم‌ترین عوامل تاثیر گذار در مدل‌های همبستگی و علی
 •   تحلیل سناریوهای مختلف در شرایط عدم اطمینان
 •   تحلیل تصمیم گیری در شرایط اطمینان و عدم اطمینان

 با ایمیل ما درتماس باشید    amar[at]rostashahr.ir

 

 

خبرنامه

آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید تا از آخرین اخبار تارنمای روستا شهر مطلع شوید.

تماس با ما

اطلاعات تماس تیم مدیریت تارنمای روستاشهر

 • شماره تماس : 09125518462

 

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی انجام پروژه های دانشجویی ثبت مشاوره
Web Analytics