ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮﯼ

  • ﺭﻭﯾﻜﺮﺩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮﯼ

    ﻫﺮ ﭘﺪﯾﺪﻩ ﺍﯼ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ‏‎, ﯾﻚ ﻭﺟﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺩﺍﺭﺩ. ﭼﻮﻥ ﻫﺮ ﺟﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﻛﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺭﺍ ﺷﻜﻞ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ, ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﻛﻨﺶ ﻭ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ, ﻭﺟﻮﻩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ.

خبرنامه

آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید تا از آخرین اخبار تارنمای روستا شهر مطلع شوید.

تماس با ما

اطلاعات تماس تیم مدیریت تارنمای روستاشهر

  • شماره تماس : 09125518462

 

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮﯼ
Web Analytics